Kuopion kaupungin kansainvälistä viestintää kehitetään

Tyttöjä katsomassa kännykkää. Heillä on hauskaa.

Kuopion kaupungin verkkosivut uudistettiin keväällä 2023, jolloin sivuston ilme päivitettiin kaupungin värikkään brändin mukaiseksi ja rakenteeseen tehtiin asukkaiden tiedon saantia parantavia muutoksia. Kuopio on kansainvälinen kaupunki, jonka asukkaista lähes 5 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Jotta kaupungin verkkosivut palvelevat myös kansainvälistä käyttäjäryhmää, on sivustosta julkaistu nyt englanninkielinen versio osoitteessa www.kuopio.fi/en.

Venäjänkielinen sivustoversio on parhaillaan rakentumassa, osa sisällöistä on jo verkossa osoitteessa www.kuopio.fi/ru. Kuopiossa asuvista vieraskielisistä suurin kieliryhmä on venäjänkieliset. Lisäksi Kuopioon on saapunut Venäjän hyökkäyssodan vuoksi runsaasti ukrainalaisia pakolaisia viime vuosina ja heistä suurta osaa auttaa venäjänkielinen tieto palveluista verkkosivuilla.

”Englanninkielinen sivusto vastaa suomenkielistä lähes koko sivuston laajuudelta. Venäjänkielinen versio on hieman suppeampi. Näillä kahdella kieliversiolla palvelemme suurinta osaa Kuopiossa asuvista vieraskielisistä”, summaa viestintäasiantuntija Ville Titoff.

Sosiaalisesta mediasta haetaan tietoa tapahtumista ja fiilistä

Sosiaalisessa mediassa Kuopion kaupungilla on ollut jo useamman vuoden ajan Facebook-sivu ”Kuopio International”, jossa julkaistaan erilaisia menovinkkejä, tapahtumia ja tiedotettavia asioita Kuopiosta englanniksi. Syyskuussa 2023 perustettiin myös uusi @kuopiointernational -Instagram-tili kanavan suosion lisääntymisen vuoksi.

”Kansainvälistä Facebook-tiliämme seuraa mukavasti osa Kuopioon muuttaneista vieraskielisistä henkilöistä. Pyrimme kuitenkin tavoittamaan jatkossa paremmin erityisesti nuorempaa väkeä, kuten vaikkapa kansainvälisiä opiskelijoita, jotta he kiinnittyisivät alueelle vahvemmin. Some-kanaviemme kautta myös kansainvälinen väkemme saa tietoa esimerkiksi maahanmuuttajien ohjauksesta ja neuvonnasta, kielikursseista ja alueen tapahtumista”, kertoo viestintäasiantuntija Henna Lindroos.

Kuopion kaupunki käyttää some-kanaviaan myös mahdollisissa kriisitilanteissa, jolloin on tärkeää, että myös eri kieliryhmät tavoitetaan sitä kautta. Lindroos kuitenkin korostaa, että some-kanavien pääasiallinen tarkoitus on tiedon välittämisen ohella tunnelman ja yhteisöllisyyden luominen kaupunkilaisten kesken.

”Sosiaalisen median kautta haetaan yleensä hyvää fiilistä, kauniita maisemakuvia, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tietoa tulevista tapahtumista. Toivomme tietysti myös, että kanaviemme kautta tavoittaisimme myös tänne muutosta vasta haaveilevia. Some-kanavamme ovat virtuaalinen ikkuna Kuopioon.”

Linkkejä: