Ilmanlaatu syyskuussa keskimäärin tyydyttävällä tasolla

Ilmanlaatu oli syyskuussa keskimäärin tyydyttävä. Syyskuu oli Pohjois-Savossa vuodenaikaan nähden lämmin. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat syyskuussa tyydyttävällä tasolla. Pienhiukkasten pitoisuudet puolestaan olivat välttävällä tasolla. Typpidioksidipitoisuudet olivat pääosin hyvällä tasolla. Rikkidioksidin pitoisuudet olivat Sorsasalossa tyydyttävällä tasolla. Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden pitoisuudet olivat elokuun tapaan hyvällä tasolla. Otsonipitoisuus oli tyydyttävällä tasolla.

Pienhiukkaspitoisuus ylitti syyskuussa WHO:n ohjearvon kaikilla mittausasemilla. Syynä olivat kaukokulkeumaepisodit jotka toivat hiukkasia Suomeen etelä- ja keskieuroopasta ensin syyskuun toisella viikolla ja toisen kerran kuun jälkimmäisellä puoliskolla. Muita ohje- tai tavoitearvojen ylityksiä ei mitattu.

Kuopiossa Niiralan aseman hiukkasmittaukset ja Siilinjärvellä Mustin hiukkasmittaukset olivat pitkään keskeytyneinä syyskuussa laiteongelmien vuoksi. Datan määrä jäi niin pieneksi, että tulokset eivät ole edustavia eikä niitä sen vuoksi raportoida.

Ilmanlaadun reaaliaikaiset mittaustulokset

Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun reaaliaikaiset mittaustulokset ovat nähtävissä ilmanlaadun verkkosivulla ja Ilmatieteenlaitoksen verkkosivuilla.

Mittaustulokset ovat nähtävissä myös mobiilisovelluksessa KuopioAir, joka on ladattavissa Android –
käyttöjärjestelmälle Google Play Storesta ja IOS-käyttöjärjestelmälle Appstoresta.