Kuopion seudun uuden MAL-sopimuskauden neuvottelut käynnistyivät valtion kanssa

Kuopion seudun uuden MAL-sopimuskauden (2024-2027) neuvottelut käynnistyivät 2.11.2023 valtion edustajien kanssa. Tilaisuuden puheenjohtaja, ympäristöneuvos Samuli Alppi ympäristöministeriöstä totesi, että MAL-sopimusmenettelyt ovat tärkeä työkalu valtion ja seudun kuntien yhteisen tavoitetilan luomisessa. Kaupunkiseututasoinen suunnittelutyö ja taustaselvitykset, joita Kuopiossa on tehty, antavat hyvän pohjan kunkin seudun omien painotusten tuomiseen MAL-seuduille yhteiseen sopimuskehikkoon ja edistettävien toimenpiteiden valintaan.

Tavoitteena on uudella sopimuskaudella edistää sujuvaa arkea, työmarkkinoiden toimivuutta, elinkeinoelämän elinvoimaisuutta, asuinalueiden monimuotoisuutta ja alueiden asuntokannan monipuolisuutta sekä torjua segregaatiota ja asunnottomuutta.

Yhteyspäällikkö Tero Piippo kuvasi omassa esityksessään Kuopion seudun valmisteluprosessia. Tärkeässä roolissa olivat kesällä ja myöhemmin syksyllä järjestetyt työpajat, joissa jaettiin kokemuksia nykyisestä sopimuskaudesta, pohdittiin kaupunkiseudun profilointikysymyksiä, sekä haettiin alustavia painopisteitä ja kärkihankkeita seuraavalle sopimuskaudelle maankäytön, asumisen ja liikenteen teemoissa.

Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen näkee tärkeänä tulevan sopimuskauden painotuksena joukkoliikenteen ja kestävän liikkumisen jatkokehittämisen. Tähän kokonaisuuteen liittyy runkolinjastot, lähijunaliikenteen mahdollisuuksien edistäminen, kävely ja pyöräily sekä matkaketjut ja erilaisten matkojen yhdisteleminen. Kuopion seudun maaseutumaisten alueiden kyytipalveluihin tulisi löytää nykyistä paremmin ratkaisuja. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on myös tässä mielessä tärkeää.

– Asetamme toiselle MAL-sopimuskaudelle entistä konkreettisempia pitkän tähtäimen tavoitteita Kuopion seudun maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämiseksi ja elinvoiman lisäämiseksi, Kyllönen toteaa.

Sekä valtion että seudun edustajat nostivat seudun elinvoimaa tukevat maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisut ja niiden keskinäisen integraation tulevan sopimuskauden keskiöön. MAL-sopimukset linkitetään osaksi valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Keskeistä on seutujen kasvun ja saavutettavuuden edellytysten varmistamiseen infrastruktuuri- ja asuntotuotantoinvestoinneilla. Kestävin tapa hillitä kasvavien kaupunkiseutujen asumisen hinta- ja vuokrakehitystä on riittävän tontti- ja asuntotarjonnan varmistaminen.

Hallitus varautuu rahoittamaan MAL-sopimusten valtion osuuden. MAL-sopimusseuduille kohdentuva rahoituskehys varmistunee lähiaikoina. Valmisteluprosessi jatkuu sen jälkeen valtion kanssa 14.12.2023 ja 26.1.2024 neuvottelukokouksilla sekä Kuopion seudun yhteistyöryhmissä. Kuopion seudun luottamishenkilöille järjestetään vuoden 2024 puolella seutuseminaari. Päivitetty MAL-sopimus on tarkoitus allekirjoittaa kesään 2024 mennessä.

Lisätietoja:

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen, jari.kyllonen(at)kuopio.fi, 044 7185501
Yhteyspäällikkö Tero Piippo, tero.piippo(at)kuopio.fi, 044 7182125.