SISU-hankkeen työpaja tuo konkretiaa kuntien sopeutumis- ja varautumistyöhön Pohjois-Savon ilmastofoorumissa

Mitkä ovat ilmastonmuutoksen vaikutukset ja miten muuttuvaan ympäristöön sopeudutaan? Miten ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Pohjois-Savon ilmastofoorumissa torstaina 16.11.2023. Teemana tänä vuonna on ilmastonmuutokseen sopeutuminen, hyvinvointi ja turvallisuus. Pohjois-Savon ilmastofoorumin tavoitteena on pohtia ilmastoasioita yhdessä ja lisätä keskustelua sekä edistää ilmastotietoisuutta. Tapahtumaan odotetaan osallistuvan 150 henkilöä.

SISU-hanke järjestää ilmastofoorumissa Konkretiaa kuntien sopeutumis- ja varautumistyöhön -työpajan, jossa pohditaan sopeutumisen ja varautumisen teemoja ilmastonmuutoksen näkökulmasta sekä tarkastellaan Hiilineutraali Pohjois-Savo –hankkeessa laadittuja riskikortteja ja kuntien riskianalyysejä ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Lisäksi lisätään toimijoiden ymmärrystä kuntasektorin sopeutumis- ja varautumistoimista ja pohditaan konkreettisia toimenpiteitä kuntien ilmastotyön tueksi.

SISU-hankkeen yhtenä tavoitteena on sisällyttää ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopeutuminen kuntien jokapäiväiseen toimintaan. Sopeutumis- ja varautumissuunnitelmat viedään osaksi kuntien ilmasto-ohjelmia ja –suunnitelmia, ja lisäksi varautumissuunnitelmat tarkistetaan ilmastonmuutoksen sopeutumisen näkökulmasta. SISU-hanke hyödyntää työpajan tuloksia hanketyössään ja konkretisoi kunnissa sopeutumis- ja varautumistyötä eri näkökulmista.

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU) -hanke järjestää tapahtumaa yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeen ja Savonian ammattikorkeakoulun Ilmastokriisi-hankkeen kanssa. SISU-hanketta rahoittavat mukana olevat kunnat sekä Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Katso koko Pohjois-Savon Ilmastofoorumin ohjelma.