Hoivakotien kesäaikaisissa lämpöolosuhdemittauksissa ei havaittu ongelmia – huonelämpötilat enimmillään noin +26 °C, juomavesi lämpeni hieman

Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuolto toteutti kesällä 2023 projektin, jossa mitattiin kymmenessä hoivakodissa sisäilman ja talousveden lämpötiloja. Projektin tavoitteena oli kartoittaa tietoa nykytilasta ja samalla lisätä vanhusten hoivakotien henkilökunnan tietoisuutta lämpöolosuhdevaatimuksista. Kuopiossa ei esiintynyt mittausten aikana helteitä, jolloin vuorokauden keskilämpötila olisi ollut yli 21°C. Terveydensuojelulain mukaan hoivahuoneen sisäilman lämpötilan on pysyttävä kesällä +20-30 °C:ssa.

Asukashuoneiden sisäilman lämpötilat olivat 21,4-24,6 °C. Vastaavasti ulkoilman vuorokausikeskilämpötilat olivat 13,4-19,3 °C ja viileimmillään ulkoilma oli osassa mittauksista yöllä n. 10-12 °C. Asukashuoneista mitatut kuumimmat lämpötilat olivat 22,3-26,2 °C.

Puutteellinen lämpötilanhallinta talousvesiverkostossa lisää legionellariskiä. Lämpimän käyttöveden lämpötilan tulee olla uusissa, vuoden 2007 jälkeen rakennetuissa tai peruskorjatuissa kiinteistöissä vähintään 55 °C ja vanhoissa, ennen vuotta 2007 rakennetuissa kiinteistöissä vähintään 50 °C kaikkialla vesijärjestelmässä. Kylmän veden tulisi olla korkeintaan 20 °C. Nämä lämpötilat eivät suosi legionellabakteerin kasvua. Talousveden lämpötiloja mitattiin keittiötiloista, kuuman veden lämpötilat olivat lyhyen valutuksen jälkeen n. 52-62 °C. Kylmän veden lämpötila oli lähtötilanteessa tyypillisesti 20-25 °C ja lyhyen valutuksen jälkeen 10-16,2 °C. Juomavedeksi tarkoitettu kylmä talousvesi oli mittauksien perusteella kylmintä kesäkuussa ja lämpimintä elokuussa.

Mitatut lämpötilat olivat lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Hoivakotien lämpenemistä voidaan estää erilaisilla passiivisilla ratkaisuilla (varjostaminen) ja suunnittelussa olisi hyvä varautua myös jäähdytykseen. Talotekniikka tulisi säätää myös siten, ettei rakennusta tarvitse sekä lämmittää, että jäähdyttää, ainakaan saman vuorokauden aikana. Sisäilman kuumuus tai kylmyys sekä talousveden väärät lämpötilat voivat olla suurempia terveysriskejä vanhuksille ja perussairaille, kuin nuorille ja terveille. Hoivakotien asukkaat ovat herkkiä kylmälle, joka asettaa omat haasteensa tilojen jäähdyttämiselle. Sisätilojen rakenteiden lämpeneminen voi johtaa siihen, että kuumuudelle altistutaan myös yöllä, eli pidempään, vaikka ulkoilma olisikin tuolloin viileämpää.