Kaupunginhallituksen päätöstiedote 20.11.2023

Kuopion kaupunginhallitus kokoontui jälleen maanantaina 20.11.2023. Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 

  • Kuukausiraportti lokakuu 2023 
  • Resurssiviisausohjelman ja ilmastopoliittisen ohjelman seuranta vuodelta 2022 ja loppuraportti ajalta 2018–2023 
  • Kuopion kaupungin toteuttamat ja rahoittamat hankkeet EU:n ohjelmakaudella 2021–2027 / Tilannekatsaus marraskuu 2023 
  • Toimielinten arviointikyselyjen tulokset 
  • Kuninkuusravien haku vuodelle 2028 

Kuukausiraportti lokakuu 2023 

Kuukausiraportti sisältää talouden toteuman ja henkilöstöraportoinnin 31.10. tilanteesta sekä palvelualueiden ja Tilapalvelujen tilinpäätösennusteet. Kuukausiraportti on luettavissa kokouslistan liitteenä.  

Kaupunginhallitus merkitsi kuukausiraportin lokakuulta 2023 tiedoksi. 

Resurssiviisausohjelman ja ilmastopoliittisen ohjelman seuranta vuodelta 2022 ja loppuraportti ajalta 2018–2023 

Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio on yksi Kuopion strategian päätavoitteista. Ilmasto- ja resurssiviisaassa Kuopiossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä, viisasta liikkumista sekä kiertotaloutta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. 

Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio -päätavoitetta toteutetaan resurssiviisausohjelman avulla. Kuopion resurssiviisausohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.12.2017 ja se sisältää kuusi teemakokonaisuutta. Lisäksi Kuopio hyväksyi uuden ilmastopoliittisen ohjelman Hiilineutraali Kuopio 2030 (7.9.2020). Molemmat ohjelmat on laadittu yhdessä sidosryhmien kanssa. Kuopion resurssiviisausohjelmaa päivitetään parhaillaan. Resurssiviisausohjelman toteutumista on seurattu aina vuosittain laadittavan seurantaraportin avulla. Raportit ovat luettavissa kokouslistan liitteinä.  

Resurssiviisausohjelma on edistänyt kaupunkiorganisaatiossa erityisesti energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvan energian hyödyntämisen kasvua, uusiutuvien käyttövoimien osuuden lisääntymistä etenkin joukkoliikenteessä sekä uusio- ja kierrätysmateriaalien käyttöä maarakentamisessa. 

Kaupunginhallitus merkitsi resurssiviisausohjelman ja ilmastopoliittisen ohjelman seurantaraportin vuodelta 2022 sekä loppuraportin ajalta 2018–2023 tiedoksi.

Kuopion kaupungin toteuttamat ja rahoittamat hankkeet EU:n ohjelmakaudella 2021–2027 / Tilannekatsaus marraskuu 2023 

Kokonaisuutena Kuopion kaupunki tehnyt osarahoituspäätöksiä EU:n ohjelmakauden 2021–2027 hankkeisiin yhteensä 2,9 milj.€:lla ja mahdollistanut näin vipuvoimaa yhteensä 16,7 milj.€:n suunnitellulle kokonaisvolyymille. Suurin osa kaupungin hankerahoituksesta on kohdistunut kaupungin kasvun ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen, työllisyyden parantamiseen sekä kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen.  EU:n hankerahoitusohjelmien varoilla on ollut ja on edelleen merkittävä vaikutus koko Pohjois-Savon kehitykselle ja elinvoimalle. 

EU-hanke-katsaus Kuopion kaupungin osalta on luettavissa kokouslistan liitteenä.  

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi. 

Toimielinten arviointikyselyjen tulokset 

Kuopion kaupungin talousarviossa vuodelle 2023 ‘Uudistuvan ja yhdessä tekevän Kuopion’ tavoiteosiossa asetettu toteutettavaksi toimielinten itsearviointien kehittäminen. Tämän tavoitteen toimeenpanon tueksi on syksyllä toteutettu itsearviointikyselyt (kokouslistan liitteenä). Itsearviointeja on tarkoitus käyttää toimielinten oman työskentelyn kehittämisessä ja toimielimet voivat niiden pohjalta kiinnittää huomiota kyselyssä nouseviin asioihin ja tehdä niiden pohjalta toimenpiteitä. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee arviointikyselyjen tulokset tiedokseen ja kehottaa toimielimiä käydään kyselytulokset läpi omalta osaltaan vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Kuninkuusravien haku vuodelle 2028 

Kuopion Ravirata Oy on hakenut järjestämisoikeutta Kuninkuusraveihin vuodelle 2028. Kuninkuusravit ovat yksi Suomen suosituimmista ja suurimmista kesätapahtumista. Tapahtuma tuo paikkakunnalle noin 50 000 katsojaa ja arvioidut aluetaloudelliset vaikutukset ovat noin 10 miljoona euroa. Kuninkuusraveista lähetetään live-lähetystä useissa eri kanavissa ja median edustajia odotetaan paikalle yli sata. Päätös Kuninkuusravien järjestäjistä tehdään Suomen Hippoksen valtuuskunnan kokouksessa 21.11.2023. Kuopion kaupungin edustajana kokouksessa on Aleksi Eskelinen. 

Kuopion Ravirata Oy hakee ja toteuttaa Kuninkuusravit tiiviissä yhteistyössä Kuopion kaupungin sekä Pohjois-Savon Hevostaloussäätiön ja Pohjois-Savon Hevosjalostusliitto ry:n kanssa. 

Tapahtuman hakuprosessia varten tulee määritellä alustavasti tapahtumatuen suuruus. Tapahtumatukea varattaisiin ensimmäisenä vuona 20.000 euroa ja toisena sekä kolmantena vuonna 40.000 euroa (yhteensä 100.000 euroa). Summa on linjassa muiden hakijakaupunkien ja Kuopion aikaisempien Kuninkuusravien tapahtumatukipäätösten kanssa. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää alustavasti, että se esittää kaupunginvaltuustolle kolmivuotista rahoitusmallia Kuopion Kuninkuusraveille vuosille 2026–2028, yhteensä korkeintaan 100.000 euroa. Rahoitus varataan ehdollisena tapahtumabudjettiin kaupunginhallituksen tapahtumamäärärahan puitteissa. Kun Kuninkuusravien järjestämispaikkapäätös on tehty, laaditaan yhteistyösopimus ja siihen perustuva maksuaikataulu erillisen valmistelun perusteella, joka tuodaan erikseen päätöksentekoon. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Kaupunginhallituksen kokouslistat liitteineen ovat luettavissa osoitteessa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2023242