Kuopion kaupunki mukana eurooppalaisessa laatupalkintoarvioinnissa: Osallistu ja arvioi Kuopio

Kolme naista ja lapsi kävelemässä kesäpäivänä torilla kukkien keskellä jätskejä syöden.

Kuopion kaupunki on ensimmäisten suomalaisten kuntien mukana eurooppalaisessa hyvän hallinnon laatupalkintoarvioinnissa (ELoGE – European Label of Governance Excellence). 
 
Vastaamalla kyselyyn sinulla on mahdollisuus vaikuttaa Kuopion kaupungin toimintaan. Kyselyssä vertaamme paikallishallinnon laatua muihin eurooppalaisiin kuntiin. Kyselyyn pääsee vastaamaan digitaalisesti: https://zef.fi/s/emlyk2rk/. Joulukuun aikana kyselyyn voi vastata myös paperisena Kuopion kaupungin kirjastoissa. Molempiin kyselyihin voi vastata vuoden loppuun saakka. 

Kysely kartoittaa kuopiolaisten mielipiteitä Kuopion kaupungin kuntapolitiikasta ja palveluista. Osallistumalla kyselyyn ja antamalla mielipiteesi voit parantaa Kuopion palveluita ja paikallisdemokratiaa. Kyselyn tuloksia käytetään, kun Kuopion hyvän hallinnon tasoa vertaillaan Euroopan muiden maiden kuntiin. Tarkoituksena on tunnistaa, mitä Kuopiossa tehdään hyvin ja missä pitää vielä parantaa.  

ELoGE-ohjelman aikana omiin kyselyihinsä vastaavat mukana olevien kuntien asukkaat, henkilöstö ja luottamushenkilöt. Lisäksi osallistuvat kunnat toimittavat arvioivalle taholle (HAUS kehittämiskeskus Oy) kunnan omia ohjeistuksia ja muita dokumentteja, jotka todistavat hyvän hallinnon toteutumista kunnassa. Kyselyiden tuloksia peilataan kunnan toimittamaan todistusaineistoon ja tämän perustella arvioidaan kunnan hallinnon tilaa. 

Kuopion kaupungin hallintojohtaja Tero Oinonen rohkaisee kaikkia osallistumaan:  
 
-Meille on tärkeää, että Kuopion kaupunki onnistuu päätöksenteossa tasavertaisesti ja kuntalaisia kuunnellen. Kannattaa siis tulla mukaan kehittämään Kuopion kaupungin toimintaa ja arvioida kuinka hyvin onnistumme nykyisin kuulemaan juuri sinua päätöksenteossa.

Kyselyyn pääset osallistumaan täältä
Arvioi Kuopio Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen

Mukana kymmenen suomalaista kuntaa 

Mukana on yhteensä kymmenen kuntaa ympäri maata: Tohmajärvi, Parikkala, Kuopio, Iitti, Kristiinan kaupunki, Merikarvia, Masku, Kolari, Hailuoto ja Kittilä. Kuopion kaupunki on mukana olevista kunnista suurin.  

Ennen Suomea ohjelmassa on ollut mukana jo 17 muuta eurooppalaista maata. Kun Suomestakin nyt päästään mukaan eurooppalaiseen ohjelmaan, saadaan samalla suomalainen näkökulma mukaan keskusteluun siitä, mitä on hyvä hallinto ja millainen merkitys osallisuudella on siinä. 

ELoGE:ssa suurennuslasin alla on demokraattinen hallinto 

ELoGE syntyi vuonna 2005, kun tarpeena oli luoda mittari demokratialle. Perustana työlle toimivat 12 hyvän hallinnon periaatetta. Kunnat arvioivat ELoGE:ssa suorituskykyään kunkin periaatteen osalta.  

Arviointi suoritetaan asteikolla 1–4, jossa 1 tarkoittaa, että keskeiset käsiteltävät asiat on tunnistettu, mutta niiden ratkaisemiseksi ei toistaiseksi ole tehty mitään tai on tehty hyvin vähän. 4 edustaa tilannetta, jossa aiheet ovat sekä käsitelty kestävällä tavalla että muille jaettavia hyviä käytäntöjä on löydetty. 12 periaatteen nojalla tähdätään esimerkiksi toimivampaan kuntalaisten osallisuuteen, tehokkaampaan demokraattiseen hallintoon ja parempiin palveluihin. 

ELoGE-prosessin aikana tarkastellaan kunnan hallintoa kolmelta tasolta: kuntalaisen, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden näkökulmasta. Ohjelman myötä saadaan tilannekuvaa Kuopion kaupungin hallinnosta: missä menee jo hyvin, mitä jää vielä huomaamatta ja missä toiminnoissa olisi parantamisen varaa. Ansioituneesti arvioinnissa pärjänneet kunnat palkitaan laatupalkinnolla. Palkinnon myöntää HAUS-kehittämiskeskus Euroopan neuvoston ohjauksessa

Eloge-palkinto.

ELoGE yksi Kuopion strategian toteuttamisen toimenpiteistä vuonna 2024 

Osallistuminen eurooppalaiseen laatupalkintoarviointiin on lisätty Uudistuva ja yhdessä tekevä Kuopio -strategisen päämäärän toimenpiteeksi. Päämäärän edistämisessä tärkeässä roolissa ovat kaupungin vastuualueista strategia ja kehittäminen, markkinointi ja viestintä sekä kaupunginkanslia. 

Lisätietoja:

Milla Porkka, laatu- ja kehittämisasiantuntija, milla.porkka@kuopio.fi, 044 718 2136

“Meille on tärkeää, että Kuopion kaupunki onnistuu päätöksenteossa tasavertaisesti ja kuntalaisia kuunnellen. Kannattaa siis tulla mukaan kehittämään Kuopion kaupungin toimintaa ja arvioida kuinka hyvin onnistumme nykyisin kuulemaan juuri sinua päätöksenteossa.”

Tero Oinonen, hallintojohtaja
Kuvaus eloge-ohjelmasta ja EU:n tunnukset