Lippumäen uimahallissa selvitettiin vesijohtoverkoston Legionella-tilannetta

Lippumäen uimahallista on otettu vesinäytteitä mahdollisten Legionella-bakteerien toteamiseksi. Näytteenotto tuli tarpeelliseksi potilastapauksen selvitystyössä. Näytteitä otettiin uimahallin miesten ja naisten pesuhuoneiden suihkuista yhteensä 6 kpl. Yhdessä näytteessä esiintyi legionelloja toimenpiderajan (1000 pmy/l) ylittävänä pitoisuutena. Viidessä näytteessä esiintyi legionelloja pienempinä pitoisuuksina. Legionellan aiheuttama infektioriski on merkittävin juuri suihkussa käydessä.

Uimahallissa on aloitettu bakteerien torjuntatoimet nostamalla vesijohtoverkoston lämpimän veden lämpötilaa ja lisäämällä vesien juoksutusta. Pesutiloissa on myös uusittu termostaattihanoja, joista otetuissa näytteissä legionelloja oli eniten. Uimahallin ja liikuntahallin pesutiloista otetaan lisää kontrollinäytteitä torstaina 23.11.2023. Tulokset valmistuvat noin kahden viikon kuluessa ja tuloksista tiedotetaan heti. Myöhemmin otetaan myös lisänäytteitä allasosastolta ja teknisistä tiloista.

Vesijärjestelmistä peräisin olevat legionellat voivat aiheuttaa ihmiselle infektion, jos bakteereja pääsee vedestä muodostuneiden aerosolien mukana hengitysteihin. Riski kohdistuu erityisesti iäkkäisiin henkilöihin, joilla on perussairauksia tai immuunipuutteita. Legionella ei tartu ihmisestä toiseen eikä vettä juomalla, ellei vettä vedä henkeen. Legionella-bakteerien lisääntymistä vesijärjestelmissä estetään pitämällä lämmin vesi riittävän lämpimänä (yli +55 C) ja kylmä vesi riittävän kylmänä (alle +20 C). Kasvua estetään myös riittävällä vesien juoksutuksella kaikissa vesipisteissä.

Lippumäen uimahalli on avoinna normaalisti eikä käyttörajoituksia tiloilla ole.