Nekocon valittiin Kuopion vuoden vapaaehtoisteoksi

Kuva: Tiia Saarinen

Kuopiossa toimiva vapaaehtoistyön Kuopion Valikkoryhmä ojentaa muistamisen vuoden 2023 vapaaehtoisteolle. Järjestyksessään toista kertaa vuoden vapaaehtoisteon huomioimisen tavoitteena on nostaa esiin vapaaehtoistoimijoiden toteuttamaa toimintaa ja osoittaa näin ollen sille sen ansaitsemaa arvostusta. Tänä vuonna vuoden vapaa-ehtoisteoksi on valittu Nekocon -tapahtuma.

Nekocon on merkittävä vapaaehtoisvoimin toteutettava kulttuuritapahtuma, joka tuo Kuopioon vuosittain tuhansia lapsia ja nuoria ympäri Suomea. Perustamisvuodestaan 2011 alkaen Nekocon ry on vapaaehtoisvoimin järjestänyt animesta, mangasta ja muusta japanilaisesta populaarikulttuurista kiinnostuneille nuorille suunnattuja viikonlopputapahtumia. Tapahtuman työryhmässä on 30 vapaaehtoista.

– Nekoconin conitea kiittää tästä kunnianosoituksesta, sillä se antaa meille lisää intoa jatkaa tärkeää työtämme, Nekoconin pääjärjestäjä Karo kertoo.

Vuoden vapaaehtoistekoja kysyttiin avoimella verkkolomakkeella kaupunkilaisilta syksyn aikana. Ehdotuksia saapui 20 kappaletta, jotka luettiin perusteluineen huolella. Kuopion Valikkoryhmä valitsi vuoden vapaaehtoisteon yksimielisesti, todeten samalla, että jokainen ehdotus oli tärkeä ja huomion arvoinen. Valikkoryhmä pisti merkille ehdotusten joukossa erilaisten vapaaehtoismuotojen ja -toimijoiden kirjoon. Tämä kertoo vapaaehtoistoiminnan tärkeydestä ja laajuudesta Kuopiossa.

– Nekocon on minulle pääjärjestäjänä erityisen tärkeä, sillä se oli minun ensimmäinen conini, kun olin yhdeksänvuotias. Nyt pystyn mahdollistamaan sen saman ilon muille, mitä se tuotti minulle silloin, Karo jatkaa.

Valintaan vaikutti muun muassa Nekoconin yhteisöllinen ja hyvinvointia edistävä kulttuuritoiminta niin lapsille, nuorille kuin nuorille aikuisille. Valikkoryhmä halusi myös tuoda esiin erilaisen ja yllätyksellisen näkökulman Kuopiossa toteutettavasta vapaaehtoistoiminnasta.