Lippumäen uimahallin vesijohtoverkoston Legionella-tilanne

Lippumäen uimahallin suihkuvesistä todettiin Legionella-bakteereja marraskuussa. Näytteitä otettiin tuolloin potilastapauksen selvittelyn yhteydessä uimahallin miesten ja naisten pesuhuoneiden suihkuista. Yhdessä käsisuihkun näytteessä esiintyi legionelloja toimenpiderajan (1000 pmy/l) ylittävänä pitoisuutena. Viidessä muussa suihkuvesinäytteessä esiintyi legionelloja pienempinä pitoisuuksina.

Bakteerien torjuntatoimina marraskuussa nostettiin vesijohtoverkoston lämpimän veden lämpötilaa ja lisättiin vesien juoksutusta. Lisäksi pesutiloista poistettiin kaikki termostaattihanat, joista otetuissa näytteissä legionelloja oli eniten. Hanojen vaihdon jälkeen otetuissa kontrollinäytteissä ei enää esiintynyt legionelloja.

Osana rakennuksen kokonaisvaltaista vesilaitteiston riskinarviointia Lippumäen liikuntatilojen vesijohtoverkoston veden laadun tutkimista jatketaan ottamalla vesinäytteitä koko verkoston alueelta.

Tuloksista tiedotetaan tammikuussa.

**
Vesijärjestelmistä peräisin olevat legionellat voivat aiheuttaa ihmiselle infektion, jos bakteereja pääsee vedestä muodostuneiden aerosolien mukana hengitysteihin. Riskiryhmässä ovat iäkkäät henkilöt, joilla on perussairauksia tai immuunipuutteita. Legionella ei tartu ihmisestä toiseen eikä vettä juomalla, ellei vettä vedä henkeen. Legionella-bakteerien lisääntymistä vesijärjestelmissä estetään pitämällä lämmin vesi riittävän lämpimänä (yli +55 C) ja kylmä vesi riittävän kylmänä (alle +20 C). Kasvua estetään myös riittävällä vesien juoksutuksella kaikissa vesipisteissä.