Gluteenittomina markkinoitujen pizzojen gluteenipitoisuudet selvitettiin

Kuvituskuva. Kuva: Pixabay

Pohjois-Karjalan ympäristöterveys yhdessä Kuopion, Siilinjärven ja Itä-Savon ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden kanssa toteutti vuoden 2023 aikana gluteenittomana markkinoitujen pizzojen valvontahankkeen.

Päätavoitteena oli selvittää hankkeeseen osallistuvien valvontayksiköiden alueilta, ovatko pizzerioiden ja ravintoloiden gluteenittomana markkinoidut pizzat todellisuudessa gluteenittomia. Gluteenitonta ruokavaliota joutuvat noudattamaan esimerkiksi keliaakikot, joten harhaanjohtava markkinointi voi aiheuttaa terveyshaittaa.

Näytteitä kerättiin touko-elokuun aikana yhteensä 93 kappaletta: Pohjois-Karjalan valvonta-alueelta 40 näytettä, Siilinjärven valvonta-alueelta 10 näytettä, Kuopion valvonta-alueelta 17 näytettä ja Itä-Savon valvonta-alueelta 26 näytettä.

Näytteenottokohteiksi valikoitui ravintoloita, jotka markkinoivat gluteenitonta pizzaa tai gluteenittomalla pizzapohjalla valmistettuja pizzoja. Näytteitä otettiin myös ravintoloista, jotka eivät markkinoineet gluteenittomia pizzoja ruokalistallaan, mutta kertoivat suullisesti tilausta tehtäessä valmistavansa gluteenittomia pizzoja.

Pizzat tilattiin anonyymisti, joten ravintolat eivät tienneet etukäteen näytteenotosta. Gluteenittomia pizzoja valmistetaan usein samoissa tiloissa kuin tavanomaisia pizzoja, joten niihin voi päätyä gluteenia esimerkiksi jauhopölyn mukana tai jauhoisin käsin käsiteltyjen täytteiden mukana. Tärkeää on huomioida myös gluteenittomaan ruokaan käytettävien raaka-aineiden gluteenittomuus.

Näytteet toimitettiin Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:lle, joka huolehti näytteiden edelleen lähetyksestä Tšekkeihin analysoitavaksi. Näytteet analysoitiin Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n toimeksiannosta alihankintana Tšekeissä, akkreditoidussa laboratoriossa (ALS Czech Republic), kerros-entsyymi-immunomäärityksellä ja ELISA-menetelmällä.

Näytteenoton tulokset

Lainsäädännön mukaan gluteenittomana markkinoitavan elintarvikkeen gluteenipitoisuus ei saa olla yli 20 mg/kg. Tutkituista pizzanäytteistä 73:n tulos oli alle gluteenittoman elintarvikkeen raja-arvon ja kahdenkymmenen näytteen tulos ylitti sen. Näytteiden tulokset jakaantuivat melko tasaisesti eri valvontayksiköiden välillä. Kuopiossa raja-arvon alitti 12 ja ylitti 5 näytettä, Siilinjärven valvonta-alueella raja-arvon alitti 7 ja ylitti 3 näytettä.

Näytteenottokohteissa havainnoitiin gluteenittomaan pizzaan käytettyjen raaka-aineiden gluteenittomuutta, raaka-aineiden säilytystä ja työskentelytapoja. Mikään yksittäinen tekijä ei selittänyt huonoja tuloksia.

Ravintoloille annettiin ohjausta ja neuvontaa sekä määräyksiä raja-arvon ylittäneiden tulosten johdosta. Uusintanäytteitä otettiin Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvonta-alueelta 10 kpl, niistä kaksi ylitti raja-arvon. Kuopiossa otettiin kaksi uusintanäytettä ja niiden tulokset olivat hyvät. Samoin Siilinjärvellä otettiin kaksi uusintanäytettä ja tulokset olivat hyvät. Itä-Savossa otettiin yksi uusintanäyte ja sen tulos oli hyvä. Kaikilla valvonta-alueilla oli myös ravintoloita, jotka lopettivat gluteenittoman pizzan valmistamisen huonon tuloksen johdosta.