Syksyn esiopetukseen ilmoittautuminen on käynnissä 2.-31.1.2024

Heippa viskareiden ja 5-vuotiaiden huoltajat!

Muistathan ilmoittaa lapsesi 31.1.2024 mennessä syksyllä alkavaan esiopetukseen? Katso lisää: www.kuopio.fi/esiopetus

Esiopetus on päiväkodin tai koulun järjestämää 6-vuotiaiden suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Toiminta perustuu valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ja Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena. Esiopetuksen lukuvuosi noudattelee pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja.

Perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetukseen (4 tuntia arkipäivisin) ovat lukuvuonna 2024–2025 oikeutettuja kaikki vuonna 2018 syntyneet. Lisäksi oikeus esiopetukseen on 7-vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty sekä 5-vuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.