4. luokalla alkavan A2-kielen valinta käynnissä

4. luokalta alkavana vapaaehtoisena A2-kielenä on Kuopiossa mahdollisuus opiskella saksaa, ranskaa tai venäjää. Saksaa A1-kielenä opiskeleville A2-kieli on englanti. A2-kieliryhmä voidaan perustaa, mikäli saman kielen valinneita on vähintään 12 oppilasta. A2-englannin ryhmä voidaan perustaa pienemmälläkin oppilasmäärällä.

“Monipuolinen kielten opiskelu auttaa kommunikoimaan monikulttuurisessa ympäristössä. Kielten opiskelu lisää myös kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä. Lisäksi laaja kielitaito avaa tulevaisuudessa ovia työelämässä. Kielten opiskelusta on hyötyä ja iloa läpi elämän!”

A2-kieli lisää oppilaan kokonaistuntimäärää vuosiluokilla 4–7 kahdella tunnilla. Jos oppilas opiskelee A2-kieltä, hän ei voi valita 7. luokalla alkavaa latinan kieltä. Vuosiluokilla 8–9 A2-kieli luetaan oppilaan pitkien (neljän vuosiviikkotunnin) valinnaisaineiden tuntimäärään, joten oppilas voi valita pitkiä valinnaisaineita vähemmän.

Vuosiluokilla 7–9 eri koulujen A1- ja A2-kielen ryhmät voidaan tarvittaessa yhdistää. A2-kielen tunneilla voi joutua käymään toisessa koulussa, jos opetusta ei voida järjestää omassa koulussa. Mikäli kouluun ei muodostu A2-kielen ryhmää, A2-kielen oppilaat yhdistetään A1-kielen ryhmään.

A2-kielen valinta on pysyvä ja sitä opiskellaan perusopetuksen päättövaiheeseen saakka. A2-kielen opiskelua ei voi ilman painavaa syytä keskeyttää perusopetuksen aikana. Mikäli 6. luokan lopussa todetaan, että vapaaehtoinen A2-kieli on osoittautunut ylivoimaisen vaikeaksi, opintomenestys heikoksi tai opiskelu muutoin raskaaksi, se voidaan keskeyttää.

Valinta tehdään sähköisesti Wilma-sovelluksella huoltajan tunnuksilla ajalla 8.1.–4.2.2024.

Hakulomake löytyy selaimen kautta (https://kuopio.inschool.fi) Wilmaan kirjautuessa, valintaa ei voi tehdä mobiilisovelluksessa. Menu-valikko (= kolme pistettä) -> Lomakkeet -> Neljänneltä luokalta alkavan A2-kielen valinta.

Mikäli internetiä ei ole käytettävissä, huoltajaa pyydetään ottamaan yhteys oman koulun koulusihteeriin.