Kuopion kaupungin talouden tasapainotustyö jatkuu

Luminen metsämaisema Neulamäessä

Talouden tasapainotustyön tavoitteena on saada Kuopion kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2027 mennessä. Rahassa tämä merkitsee 35 miljoonaa euroa.  Työtä varten kaupunki on nimennyt ohjausryhmän ja työn tukena ovat FCG:n asiantuntijat Eero Laesterä ja Heli Takamäki.

Talouden tilannekuva tulevina vuosina on voimakkaasti alijäämäinen nykyisten kehitysnäkymien valossa. Tavoitteena on tasapainoinen talous vuonna 2027. Ennustetun alijäämän kattamiseksi ohjausryhmän asettama tasapainotuksen tarve on 35 miljoonaa euroa vuosille 2024–2027. Kaupungin kokonaisbudjetti on noin 600 miljoonaa euroa.

Valmistelua varten on nimetty ohjausryhmä, johon kuuluvat kaupunginhallituksen jäsenet, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, virkahenkilöjohtoa sekä kaupunginjohtajan johtoryhmä. Työskentely käynnistyi joulukuun alussa. Jouluun mennessä tehtiin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden haastattelut. Haastatteluilla kartoitettiin keinoja, joita voidaan käyttää talouden tasapainotuksessa.

Tammikuun ohjausryhmässä 15.1.2024 käsiteltiin tasapainotustyön viestintäsuunnitelma, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden haastatteluiden yhteenveto sekä talouden tasapainotustyön rooli täytäntöönpanoon johtavana työnä.

Seuraavaksi käynnistyy viranhaltijoiden työryhmätyöskentely neljän eri teeman kautta: Palveluverkko, palveluiden tuottaminen, omistajuus ja omistajaohjaus, henkilöstö.

Työn kuluessa henkilöstöllä ja kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua yhteiseen pohdintaan. Osallisuuden suunnitelmaa käsitellään helmikuun ohjausryhmässä.