Kuopio.fi -sivuston venäjänkielinen versio on valmistunut

Puijon torni, metsää ja Kallavesi ilta-auringon aikaan.

Kuopion kaupungin verkkosivut uudistettiin keväällä 2023, jolloin sivuston ilme päivitettiin kaupungin värikkään brändin mukaiseksi ja rakenteeseen tehtiin asukkaiden tiedon saantia parantavia muutoksia. Kuopio on kansainvälinen kaupunki, jonka asukkaista lähes 5 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea.

Nyt sivustosta on saatu valmiiksi venäjänkielinen sivustoversio, jonka etusivu löytyy osoitteesta www.kuopio.fi/ru. Kuopiossa asuvista vieraskielisistä suurin kieliryhmä on venäjänkieliset. Lisäksi Kuopioon on saapunut Venäjän hyökkäyssodan vuoksi runsaasti ukrainalaisia pakolaisia viime vuosina ja heistä suurta osaa auttaa venäjänkielinen tieto palveluista verkkosivuilla.

Venäjänkielinen versio on kokonaisuudeltaan suomenkielistä versiota suppeampi ja siihen on pyritty kokoamaan tietoa kaupungin olennaisimmista palveluista.

“Kuopioon on saapunut Venäjän hyökkäyssodan vuoksi runsaasti ukrainalaisia pakolaisia viime vuosina ja heistä suurta osaa auttaa venäjänkielinen tieto palveluista verkkosivuilla.”