Biojätteen lajitteluvelvoite edellyttää kiinteistön omistajilta toimia – useita vaihtoehtoja tarjolla

Naishenkilö pitää kädessään paperista biojätepussia ja on pudottamassa sitä biojäteastiaan.

Uudistuneen jätelain myötä biojätteen lajittelu tulee pakolliseksi syyskuun 2024 lopussa myös pientaloissa. Jätekukon toimialueella velvoite koskee Kuopion keskeistä kaupunkialuetta, Pieksämäen kaupunkialuetta sekä Siilinjärven keskustaajamaa ja Toivala–Vuorela-taajamaa, kerrotaan Jätekukon tiedotteessa. Biojätteen lajitteluvelvoite tulee uutena noin 5200:een omakoti- tai paritaloon sekä taloyhtiöön. Jätekukko lähestyy kirjeitse helmi-maaliskuun aikana kotitalouksia, joita tuleva biojätteen lajitteluvelvoite koskee.

Biojätteen lajitteluvelvoitteen piirissä olevilla kiinteistöillä on mahdollisuus valita sopiva tapa biojätteen lajitteluun. Erilliskerättävän biojätteen keräystä varten Jätekukko toimittaa astian kiinteistölle maksutta.

Vaihtoehdot biojätteen lajitteluun

  1. Biokimppa lähinaapureiden kanssa
    Biojätteen lajittelu hoidetaan lähinaapureiden kanssa yhteisellä biojäteastialla, jonka Jätekukko tyhjentää. tyhjennettävällä biojäteastialla. Kimpassa tyhjennyskustannukset jaetaan jäsenten kesken, ja jokainen saa Jätekukolta oman laskun.
  2. Oma biojäteastia
    Kiinteistölle tilataan Jätekukolta oma tyhjennettävä biojäteastia. Astia on muutettavissa myöhemmin helposti biokimpaksi.
  3. Kotikompostointi
    Kompostori hankitaan omakustanteisesti kiinteistölle, ja siitä tehdään käyttöönottovaiheessa kompostointi-ilmoitus Jätekukolle.

Lähinaapurit voivat myös käyttää yhteistä kompostoria. Jos biojäte kompostoidaan kiinteistöllä, on siitä tehtävä kompostointi-ilmoitus Jätekukolle. Jos asukas on jo aiemmin tehnyt kompostointi-ilmoituksen, ei sitä tarvitse tehdä uudelleen tässä kohtaa. Jätekukolta on myös ostettavissa kompostoreita, jotka toimitetaan kiinteistölle.

Biojätteen lajittelu kannattaa

Erilliskerätty Jätekukon keräämä biojäte toimitetaan käsiteltäväksi Kuopion biokaasulaitokselle. Biojätteestä saadaan raaka-ainetta kotimaisiin kierrätyslannoitteisiin ja energiantuotantoon. Vaihtoehtoisesti kotona kompostoidessa biojäte saadaan hyödynnettyä omassa puutarhassa lannoitteena.

Kun biojäte lajitellaan erikseen, sen määrä sekajätteessä vähenee. Biojätteen lajittelu mahdollistaa harvemmat sekajäteastian tyhjennykset. Tämä tuo asiakkaalle säästöä sekajäteastian tyhjennyskuluissa. Myös sekajätteen energiahyödyntämisen kannalta on järkevää lajitella märkä biojäte erilleen.

Biojätteen lajittelun laajentamisella pyritään parantamaan materiaalien kierrätystä ja jätteiden hyödyntämistä. Yhdyskuntajätteen kierrätystavoite on 65 % vuonna 2035. Biojätteen kierrätyksellä on tärkeä rooli tavoitteeseen pääsemisessä.

Lue lisää Biottajat-sivulta.