Kuopion kaupungin talouden tasapainotustyö etenee helmikuun lopussa osallistamisvaiheeseen 

Kaupungin rakenteellinen alijäämä haastaa kaupungin talouden. Talouden tasapainotustyön tavoitteena on saada Kuopion kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2027 mennessä. Rahassa tämä merkitsee 35 miljoonaa euroa. Työtä varten kaupunki on nimennyt ohjausryhmän ja työn tukena ovat FCG:n asiantuntijat Eero Laesterä ja Heli Takamäki.  

Talouden tilannekuva tulevina vuosina on voimakkaasti alijäämäinen nykyisten kehitysnäkymien valossa. Tavoitteena on tasapainoinen talous vuonna 2027. Ennustetun alijäämän kattamiseksi ohjausryhmän asettama tasapainotuksen tarve on 35 miljoonaa euroa vuosille 2024–2027. Kaupungin kokonaisbudjetti on noin 600 miljoonaa euroa.   

Työskentely on edennyt systemaattisesti 

FCG teki viime vuoden lopulla Kuopion kaupungin toiminnasta mittavan analyysin verrattuna muuhun kuntakenttään. Sen jälkeen työ eteni luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden haastatteluilla, joilla kartoitettiin talouden tasapainottamisen keinoja.  

Haastatteluiden jälkeen käynnistyi viranhaltijoista ja henkilöstön edustajista koostuva työryhmätyöskentely neljän eri teeman ympärillä: Palveluverkko, palveluiden tuottaminen, omistajuus ja omistajaohjaus sekä henkilöstö. Lisäksi viranhaltijoille on lähetetty tarkempia tietopyyntöjä vastattavaksi eri osa-alueilta. Työryhmät työskentelevät 21.2.2024 asti, jonka jälkeen saadaan valmiiksi ensimmäinen versio tasapainotuksen keinoista.  

Kaupunkilaisia ja henkilöstöä toivotaan työskentelyyn mukaan 

Kaupunkilaisilta ja henkilöstöltä halutaan näkemyksiä työskentelyn tueksi. Osallistamisella haetaan lisäideoita ja vaihtoehtoja työryhmätyöskentelyn pohjalta löydettyihin keinoihin. Työryhmät muodostavat viimeisessä kokouksessa kaupunkilaisten ja henkilöstön osallistumisvaiheen kyselyn.  

Kysely toteutetaan henkilöstölle sisäisessä ja kaupunkilaisille ulkoisessa verkossa 27.2.–10.3.2024, ja siitä viestitään laajasti kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Kyselyn tulokset analysoidaan ja huomioidaan lopullisessa talouden tasapainotusohjelmassa.  

Tasapainotusohjelman seuraavat vaiheet 

Seuraava ohjausryhmän kokous on 26.2.2024 ja viimeinen ohjausryhmä 18.3.2024. Valmiista talouden tasapainotusohjelmasta tiedotetaan tilinpäätöksen mediatilaisuuden yhteydessä 22.3.2024. Lopullisen talouden tasapainotusohjelman hyväksyy kaupunginvaltuusto.