Niuvan ja Puijon välisen ulkoilureitin kunnostamisesta ja urheilulaakson lumetusveden hankinnasta laaditaan yleissuunnitelmaluonnos

Kaupunkiympäristön viher- ja virkistysaluesuunnittelu laatii vuoden 2024 aikana Niuvan uimarannan ja Puijon urheilulaakson välisen nykyisen ulkoilureitin kunnostamisesta yleissuunnitelmaluonnoksen. Lisäksi ulkoilureitin yhteyteen suunnitellaan lumetusvesilinja, joka mahdollistaisi Kallavedestä otetun veden käyttämisen urheilulaakson lumetusvetenä.

Hyväksytyn yleissuunnitelman perusteella laaditaan rakennussuunnitelma talven 2024–2025 aikana. Kunnostustyöt on tarkoitus tehdä vuonna 2025. Arvio töiden ajankohdasta tarkentuu suunnittelutyön edetessä.

Suunnittelutyön lähtökohtana on parantaa nykyisen ulkoilureitin ympärivuotista käytettävyyttä ja käyttäjäturvallisuutta liitekartassa esitetyltä osuudelta. Nykyisen ulkoilureitin maastokäytävää levennetään, kuivatusta parannetaan sekä reitti valaistaan. Lisäksi Rypysuontien alittava putkisilta korvataan uudella Rypysuontien ylittävällä tai alittavalla ulkoilureitin sillalla.

Kallavedestä otetulla vedellä on tarkoitus korvata nykyisin urheilulaakson lumetuksessa käytettävä verkostovesi. Lumetusveden siirtämiseksi Niuvasta urheilulaaksoon suunnitellaan putkilinja, joka sijoitetaan ulkoilureitin rakenteeseen ja voidaan toteuttaa samaan aikaan reitin kunnostustöiden kanssa.

Karttakuvassa suunnittelukohteen ohjeellinen sijainti. Kuva: Kuopion kaupunki

Yleissuunnitelmaluonnos nähtäville syksyllä

Yleissuunnitelmaluonnos on tarkoitus esittää kaupunkirakennelautakunnalle syksyllä 2024 hyväksyttäväksi nähtäville asettamista varten. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan suunnitelma-alueeseen rajautuville kiinteistöille erikseen kirjeitse ja keskeisille sidosryhmille sähköpostitse.

Lisäksi asiasta ilmoitetaan Viikkosavon kuulutuspalstalla ja Kuopion kaupungin verkkosivuilla kunnalliset ilmoitukset -osiossa.

Lisätietoja:
Suunnittelutyö:suunnitteluinsinööri Ville-Veikko Pääkkönen, 044 7185312, ville-veikko.paakkonen(at)kuopio.fi
Rakentaminen: rakennuttajapäällikkö Jari Eskelinen, 044 7185560, jari.eskelinen(at)kuopio.fi