Talouden tasapainotustyössä siirrytään kuntalaisten osallistamiseen – vastaa kyselyyn

Kaupungin rakenteellinen alijäämä haastaa kaupungin talouden. Talouden tasapainotustyön tavoitteena on saada Kuopion kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2027 mennessä. Rahassa tämä merkitsee 35 miljoonaa euroa. Työtä varten kaupunki on nimennyt ohjausryhmän ja työn tukena ovat FCG:n asiantuntijat Eero Laesterä ja Heli Takamäki.  

Talouden tilannekuva tulevina vuosina on voimakkaasti alijäämäinen nykyisten kehitysnäkymien valossa. Tavoitteena on tasapainoinen talous vuonna 2027. Ennustetun alijäämän kattamiseksi ohjausryhmän asettama tasapainotuksen tarve on 35 miljoonaa euroa vuosille 2024–2027. Kaupungin kokonaisbudjetti on noin 600 miljoonaa euroa.   

Kuopion kaupungin talouden tasapainotustyö on edennyt kuntalaisten osallistamisvaiheeseen. Osallistaminen toteutetaan verkkokyselynä Microsoft Forms-alustalla.

Kyselyllä haetaan kuntalaisilta lisäideoita ja vaihtoehtoja kaupungin talouden tasapainotukseen. Kyselyn tulokset analysoidaan ja huomioidaan lopullisessa talouden tasapainotusohjelmassa, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyy.

Kysely on auki 27.2.–11.3.2024. Vastaa kyselyyn täällä: http://tinyurl.com/Kuntalaiskysely-2024