Ilmastoinfo kokoaa noin 80 Pohjois-Savon kuntien päättäjää ja luottamushenkilöä pohtimaan ilmastotyötä 13.3.2024

Pohjois-Savon kunnissa tehdään tällä hetkellä tiivistä työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Seitsemään pohjoissavolaiseen kuntaan työstetään tänä vuonna ensimmäisiä ilmastosuunnitelmia, ja ilmastosuunnitelman tai -ohjelman jo tehneissä kunnissa, kehitetään ilmastotoimenpiteitä yhä vaikuttavimmiksi.

Marjaana Seppinen: Ilmastotyössä maakunnallinen yhteistyö entistä tärkeämpää

Kuntaliiton yhdyskunta- ja ympäristö -yksikön suunnittelija Marjaana Seppinen korostaa ilmastotyössä kuntien roolien tärkeyttä, verrattuna valtion rooliin.

”Kuntien rooli on ilmastotyössä tärkeä, sillä kunnilla on vastuullaan laajat tehtävät aina sivistyspalvelusta, elinympäristöön ja elinvoimaan. Kunnat ovat työssään ketteriä ja lähellä kansalaisia”, sanoo Seppinen.

Suomen kunnille tehtiin syksyllä kysely kunnan omasta ilmastotyöstä, jonka tuloksia ollaan juuri julkaisemassa.

“Kyselyssä kuntien heikentynyt taloustilanne nähtiin ilmastotyön haasteena. Kun valtiokin näyttää vähentävän ilmastotyön painoarvoa, niin alueellinen ja maakunnallinen yhteistyö kuntien, maakuntaliittojen ja ELYjen kesken on entistä tärkeämpää. Näin EU-vaalikeväänä ei kannata unohtaa myös EU:sta saatavaa tukea. Kuntaliiton EU-tavoitteena onkin kunnianhimoinen työ ilmastonmuutoksen ja luontokadon estämiseksi”, painottaa Seppinen.

Seppinen luennoi kuntien ilmastotyöstä ensi viikon keskiviikkona Pohjois-Savon kuntien päättäjille suunnatussa Ilmastoinfossa, jonka järjestää Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU) -hanke. Ilmastoinfo pidetään 13.3.2024 klo 17–19 ja sen kokoavana teemana on ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen.

Tilaisuuden tavoitteena on vahvistaa tietoisuutta ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistyöstä sekä konkretisoida kuntapäättäjien roolia ilmastotyössä. Lisäksi tilaisuus edistää kuntien välistä yhteistyötä, verkostoitumista ja hyvien käytänteiden jakamista Pohjois-Savon laajuisesti. Tilaisuus on suunnattu erityisesti kuntien päättäjille ja luottamushenkilöille, joita on tulossa mukaan noin 80 reilusti yli kymmenestä eri kunnasta.

Ilmastoinfossa päättäjät kuulevat monta kiinnostavaa puheenvuoroa. EU:n ilmastosopimuslähettiläs Pekka Reinikainen kertoo esityksessään – Millaiseen maailmaan olemme matkalla? Kuntien ilmastotyöstä ja ilmastosuunnitelmien tekemisestä kertoo Kuntaliitosta suunnittelija Marjaana Seppinen. Lisäksi kuntien ilmastopäästöjen laskentaan tutustutaan Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Santtu Karhisen esityksen avulla. Kunnan näkökulman tilaisuuteen tuo Rautalammin kunnanjohtaja Anu Sepponen, joka kertoo päättäjien roolista ilmastoasioissa.

Asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen pohditaan työpajoissa pienryhmätyöskentelyn avulla konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen hillintään ja sopeutumiseen. Työpajassa syvennytään kuntien päättäjien rooliin ilmastotyössä ja pohditaan keskeisiä keinoja ilmastotyön tueksi. SISU-hanke hyödyntää työpajan tuloksia konkreettisesti hanketyössään.

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU) -hanke on käynnistänyt laajan 15 eri kunnan ja seutukunnan välisen ilmastoyhteistyön. Hanke tähtää ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja ilmastotyön juurruttamiseen kuntien jokapäiväiseen toimintaan. Kuopion kaupunki on päätoteuttajana ryhmähankkeessa, jonka osatoteuttajina ovat Iisalmen kaupunki, Navitas Kehitys Oy ja Kehitysyhtiö SavoGrow Oy. SISU-hanketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä mukana olevat kunnat.

Lisätiedot
SISU-hanke, projekti- ja viestintävastaava Stella Siitonen,
044 718 2115 stella.siitonen(at)kuopio.fi