Pohjois-Savo vetoaa lisälentovuorojen puolesta – akuutti tarve klo 18 lennolle

Pohjois-Savon ja koko Itä-Suomen kasvava matkailu- ja vientisektori, tutkimus- ja koulutustoimijat, kunnat sekä julkisorganisaatiot edellyttävät lisää Kuopio–Helsinki-lentovuoroja ja toimivia jatkolentoyhteyksiä maailmalle.

Kuopion alueen kauppakamari on säännöllisesti kartoittanut jäsenten lentoliikennetarpeita. Alkutalvesta toteutetun jäsenkyselyn mukaan lentomatkojen määrä kasvoi vuonna 2023 edelliseen vuoteen verrattuna keskimäärin yli kahdella lennolla kuukaudessa yritystä kohden. Vastausten perusteella elinkeinoelämä kokee lentomatkustamisen määrän kasvavan edelleen vuonna 2024.

Tällä hetkellä Pohjois-Savosta on neljä markkinaehtoista päivittäistä lentovuoroa Helsinki-Kuopio-välillä. Ennen pandemia-aikaa vuoroja oli 6–8 päivässä ja asiakasmäärä oli yli 250 000 vuodessa. Tarve on vähintään 5–6 vuorolle päivässä. Tärkeimmäksi koettu lisävuoro on iltalento Helsingistä Kuopioon, joka lähtisi noin klo 18 Helsingistä. Toinen kysytty lisävuoro on aamulento Kuopiosta Helsinkiin, joka mahdollistaisi esimerkiksi Helsingin keskustassa klo 9 alkavan kokouksen tai tapaamisen. Paine lisävuoroille ja suuremmalle konekoolle on suuri. Pohjois-Savon elinkeinoelämän palautteen perusteella kysyntää voidaan lisätä huomattavasti.

Kuopion alueen kauppakamarin lentoliikennekysely toteutettiin lokakuussa 2023. Kyselyyn vastasi lähes 200 pohjoissavolaista yrityspäättäjää. Kysely toteutettiin sähköpostitse ja siihen pystyi vastaamaan kerran yritystä kohden.

Pohjois-Savon monipuoliselle vientiteollisuudelle saavutettavuus on äärimmäisen tärkeä kilpailukykytekijä. Pohjois-Savossa panostetaan vahvasti matkailuun: järvi- ja luontomatkailu tarjoavat uniikkia potentiaalia globaaleille markkinoille sekä mahdollisuuksia myös matkailupakettien rakentamiseen. Elinkeinoelämälle ihmisten, tuotteiden ja konseptien ketterä liikkuvuus on elinehto. Lisäksi Kuopion Savilahti on merkittävä opiskelu- ja tutkimuskeskittymä, jolle kansallinen ja globaali saavutettavuus korostuu. Kuopio on Itä-Suomen suurin kaupunki yli 124 000 asukkaalla.

Vetoomuksen allekirjoittajat vetoavat vahvasti monipuolisen lentovuorotarjonnan puolesta, tarjonta lisää kysyntää. Vetoomuksessa esitetään, että lentovuoro Helsingistä Kuopioon (lähtö n. klo 18) pilotoidaan ja rahoitetaan valtion rahoituksella. Määräaikaisella pilotilla voidaan osoittaa vuoron kannattavuus ja perustella vuoron jatkuminen markkinaehtoisesti kokeilun päättyessä.

Vetoomus toimitettiin pääministeri Petteri Orpolle, valtioneuvoston ja omistajaohjausosaston jäsenille, sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johdolle.

Pohjois-Savon lentoliikennevetoomus (pdf)

Lisätietoja:

Kuopion alueen kauppakamari, toimitusjohtaja Kaija Savolainen, kaija.savolainen(at)kuopiochamber.fi, p. 040 514 8784
Kuopion kaupunki, kaupunginjohtaja Soile Lahti, soile.lahti(at)kuopio.fi
Pohjois-Savon liitto, maakuntajohtaja Tytti Määttä, tytti.maatta(at)pohjois-savo.fi p. 044 714 2690