Jänneniemen vedenottamon huolto alkaa 4.4.2024

Kuopion Vesi tekee Jänneniemen vedenottamolla huoltoa 4.4.2024 alkaen. Huollon on arvioitu kestävän noin 3 viikkoa.

Huollon aikana Jänneniemeltä tuleva tekopohjavesi korvataan Hietasalosta otettavalla tekopohjavedellä. Vesi puhdistetaan kemiallisesti Itkonniemen vesilaitoksella ja puhdistettu vesi johdetaan kulutukseen. Normaalisti noin 1/3 Kuopion kaupunkialueen tarvitsemasta vedestä tulee Hietasalosta ja 2/3 Jänneniemeltä, saneerauksen aikana kaikki vesi otetaan Hietasalosta. Tämä voi ilmetä Kuopion keskeisen kaupunkialueen kuluttajille lievinä makumuutoksina vedessä. Talousveden turvallisuuteen sillä ei ole vaikutusta ja talousveden laatua seurataan jatkuvasti laboratoriomittauksin.

Kuopion Vesi pyrkii minimoimaan vedenottamon huollon pituuden sekä vaikutukset talousveden laatuun. Kuopion Veden asiakkaille tietoja antaa tarvittaessa prosessinhoitaja, p. 044 718 5362.

KUOPION VESI OY