Kuopio suruliputtaa Viertolan kouluampumisen johdosta – lapset ja nuoret tarvitsevat nyt aikuisten tukea turvallisuudentunteen vahvistamiseen

Kuopion kaupunki on yhtynyt koko Suomen kanssa suruliputukseen tänään 3.4.2024 Vantaan Viertolan koulun ampumavälikohtauksen johdosta. Liputuksella kunnioitetaan ja muistetaan kouluampumisen uhreja. Suruliputus alkoi klo 8 ja päättyy auringon laskiessa.

Tapahtuma varmasti mietityttää ja puhututtaa lapsia ja nuoria koulussa ja kotona. Tässä tilanteessa on tärkeää, että me kaikki aikuiset olemme lasten ja nuorten tukena, ja omalta osaltamme vahvistamme heidän omaa turvallisuudentunnettaan. Osa lapsista/nuorista saattaa kokea tarvetta puhua tapahtuneesta, jolloin seuraavista vinkeistä voi olla hyötyä tilanteen käsittelyyn kotona:

  • Anna lapselle rauhallisesti oikeaa tietoa, mutta suojaa häntä liialta media-altistukselta. Lapsen/nuoren kanssa voi olla hyvä jutella, miksi aihetta ei kannata liiaksi somessa seurata (tämä tuo tapahtuman herkästi liian lähelle, ikään kuin se olisi tapahtunut lähipiirissä tai lähikoulussa).
  • Huolehdi lapsen arjen turvallisesta jatkumisesta ja arkirutiineista.
  • Jos lapsi haluaa puhua aiheesta, ole läsnä häntä varten ja ole avoin lapsen kysymyksille.
  • Juttele kun hän sitä haluaa, mutta älä odota juttutuokioista pitkiä.
  • Vahvista lapsen turvallisuuden tunnetta tässä ja nyt. Voit kertoa, että järkyttävät tilanteet ovat harvinaisia ja meillä ei ole mitään hätää.
  • Ole valmis pohtimaan lapsen kanssa kuolemaa ja väkivaltaa, vaikka et itsekään olisi varma vastauksistasi.
  • Anna tilaa vaihtelevalle tunneilmaisulle ja sille, että tunneilmaisu välillä näyttää katoavan kokonaan. Auta lasta käsittelemään myös syyllisyyden ja vihan tunteita, kuolemanpelkoa ja muita yllättäviä reaktioita.
  • Salli onnettomuusleikit (muun muassa kuoleminen, onnettomuudet), mutta auta lasta löytämään lohduttava ratkaisu leikkiin.
  • Valmistaudu siihen, että järkyttävät tapahtumat saattavat nostaa mieleen mahdollisia aiempia kriisikokemuksia.

Lisätietoa:

Opiskeluhuollon terveydenhoitajaan, kuraattoriin tai psykologiin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos oppilas kokee koulussa tarvetta keskustella ammattilaisen kanssa. Koulujen oppilashuollon yhteystiedot löytyvät koulujen verkkosivuilta: https://peda.net/kuopio/p/

Lisäksi tukea on saatavilla verkossa:

Surun hetkellä on tärkeää antaa tilaa tunteille, olla läsnä ja jakaa taakkaa yhdessä.