Katupölytilanne vaihtelee Pohjois-Savossa

Kuluvalla viikolla katupölytilanne on ollut hyvin vaihteleva. Ajoittain tyyninä kuivina hetkinä katupölypitoisuudet ovat olleet koholla ja ilmanlaatu huono, hetkellisesti jopa erittäin huono. Kuopiossa ei kuitenkaan ole kuluvalla viikolla mitattu hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvotason (50 μg/m3) ylittäviä pitoisuuksia. Varkaudessa ilmanlaatu oli torstaina 4.4. erittäin huono ja Päiviönsaaren mittausasemalla hengitettävien hiukkasten vuorokausikeskiarvo ylitti raja-arvotason noin kolminkertaisesti. Siilinjärven Sorakujalla raja-arvo ylittyi lievästi 3.4. ja 4.4. Lisäksi tuulinen sää aiheutti voimakasta pölyämistä Yaran Siilinjärven kaivosalueella. Kolmisopen mittausasemalla hengitettävien hiukkasten vuorokausikeskiarvo oli 194 μg/m3, myös pienhiukkasten (PM 2,5) vuorokausiohjearvo (WHO) ylittyi.

Kuopiossa hengitettävien hiukkasten vuorokausikeskiarvot ovat ylittäneet raja-arvotason 50 μg/m3 katupölystä johtuen tähän mennessä maalis-huhtikuussa Savilahdessa 6 vuorokautena, Tasavallankadulla 2 vuorokautena ja Maaherrankadulla 4 vuorokautena. Taustailmanlaadun mittausasemalla Niiralassa ylityksiä on mitattu yksi. Siilinjärven keskustassa Sorakujalla raja-arvotaso on ylittynyt toistaiseksi 6 vuorokautena ja Varkauden Päiviönsaaressa 5 vuorokautena.

Viikonlopulle on luvattu runsaitakin sateita ja ensi viikolle vaihtelevaa sateista säätä. Sateet puhdistavat väliaikaisesti ilmaa, mutta kuivina aurinkoisina päivinä katupölypitoisuudet voivat kohota tasolle, jolla on haitallisia terveysvaikutuksia. Herkät väestöryhmät, kuten lapset ja iäkkäät ihmiset sekä erityisesti henkilöt, joilla on vakavia hengityselin- tai sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia, voivat saada oireita liikkuessaan vilkkaimmin liikennöidyissä ympäristöissä. Kohonneille epäpuh-tauspitoisuuksille altistumista voi vähentää välttämällä oleskelua ja liikkumista vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Jo vähänkin kauempana pääliikenneväylistä ilmanlaatu on puhtaampaa.

Oireita saavien kannattaa välttää voimakasta fyysistä ponnistelua vaativia toimia ulkona. Pölyisillä alueilla liikkuessa oloa voi helpottaa esimerkiksi käyttämällä riittävän suodatuskyvyn omaavaa hengityksensuojainta, kuten FFP2-luokan hengityksensuojainta.

Ilmanlaadun reaaliaikaiset mittaustulokset

Kuopion, Siilinjärven ja Varkauden ilmanlaadun reaaliaikaiset mittaustulokset ovat nähtävissä verkkosivuilla ja Ilmatieteenlaitoksen sivuilla. Mittaustulokset ovat nähtävissä myös mobiilisovelluksissa KuopioAir ja VarkausAir, jotka ovat ladattavissa Android -käyttöjärjestelmälle Google Play Storesta ja IOS-käyttöjärjestelmälle Appstoresta.

Tutustu ilmanlaaturaporttiin tarkemmin