Kuopion kaupungin talouden tasapainotusohjelma valmistuu huhtikuun lopussa

Kuopion kaupungintalo aamuvalossa talvella.

Kuopion kaupungin talouden tasapainotustyö eteni 8.4. ohjausryhmän yhteisellä työskentelyllä. Talouden tasapainotusohjelmaan sisältyy sitovia euromääräisiä tavoitteita ja periaatteellisia keinoja tasapainotukselle. Ohjelmaan sisällytetään myös sitova toimenpiteiden aikataulutus, jossa kuvataan nopeat ja pidemmän aikavälin tasapainotustoimet sekä erilliset selvitystyöt ja vastuutahot. Valtuusto käsittelee ohjelmaluonnosta seminaarissaan 29.4. Loppuraportin laatii konsultointiyritys FCG.  

Ohjelma valmistuu kokonaisuudessaan huhtikuun lopussa. Ohjausryhmä käsittelee sen vappuaattona 30.4. ja kaupunginhallitus 6.5. Kaupunginvaltuusto hyväksyy lopullisen ohjelman 20.5. Ohjelma toimii linjauksena tulevien vuosien talouden tasapainottamiselle. Ohjelman hyväksymisen jälkeen työ etenee osana vuoden 2025 talousarviota ja muiden päätöksiä tekevien toimielinten työtä.  

Kuopion kaupunki tiedottaa päätöksentekoon menevästä valmiista ohjelmasta 2.5. henkilöstölle, konserniyhtiöille ja medialle. 

Kaupunki käynnisti viime vuoden lopulla talouden tasapainotustyön. Työn tavoitteena on saada Kuopion kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2027 mennessä. Rahassa tämä merkitsee 35 miljoonaa euroa. Kaupungin kokonaisbudjetti on noin 600 miljoonaa euroa. Työskentely pohjaa FCG:n tekemään talouden ja toiminnan analyysiin, virkajohdon ja luottamushenkilöjohdon haastatteluihin sekä teemakohtaiseen työryhmätyöskentelyyn. Työryhmissä on käsitelty palveluverkkoa ja investointeja, palveluiden järjestämistä, konserniyhtiöitä ja omistamista sekä henkilöstöä. Kevään aikana tehtiin kysely kuntalaisille ja henkilöstölle. Kyselyn tulokset huomioidaan lopullisessa ohjelmassa.