Jynkän alueen päiväkodin kehitysvaiheen urakkasopimus solmittu

Kuopion Jynkän kaupunginosaan rakennetaan uusi hirsirakenteinen kuusiryhmäinen päiväkoti, joka palvelee myös avoimen päiväkodin ryhmätoimintaa. Jynkän päiväkoti toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana. Hinta-laatusuhteiltaan parhaan tarjouksen hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti laati Rakennusliike Lapti Oy.

Kuopion Tilapalvelut ja Rakennusliike Lapti Oy ovat allekirjoittaneet kehitysvaiheen sopimuksen, jonka myötä rakennushanke käynnistyy nyt tarkemmalla suunnittelutyöllä. Päiväkodin rakentaminen on suunniteltu alkavaksi kesällä 2024 ja otettavaksi käyttöön syksyllä 2025. Päiväkodin sisätiloista tulee selkeät, mahdollisimman muuntojoustavat sekä helposti kalustettavat, jotta ne vastaavat käyttäjän erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin.

Lasten leikkiminen ja liikkuminen eri vuodenaikoina on huomioitu leikkipihan ja tontin suunnittelussa. Leikkipihalle tulee katoksia, puustoa ja muuta kasvillisuutta, jotka parantavat viihtyisyyttä ja tarjoavat suojaa auringolta ja sateelta. Osa tontista jätetään luonnontilaiseksi seikkailumetsäksi.

Pääosin yksikerroksinen päiväkotirakennus on hirsirakenteinen. Energiatehokkaassa päiväkodissa tähdätään A-energialuokkaan. Rakennuksen katto varustetaan aurinkopaneelijärjestelmällä. Päiväkoti on laajuudeltaan reilu 1 700 brm2.

”Jynkän päiväkoti tulee korvaamaan käytöstä poistuvia ja purettavia tiloja. Kuopion ilmastopoliittisen ohjelmaan kuuluu osaltaan puurakentamisen edistäminen. Ohjelman mukaan kaupungin uudisrakentamisessa otetaan käyttöön toimintatapa, jossa jokaisen julkisen rakennuksen suunnittelun alkuvaiheessa arvioidaan, miten sen rakentamisessa voidaan hyödyntää puuta. Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme kehittämään Kuopioon uutta hirsipäiväkotia” kertoo Kuopion Tilapalveluiden rakennuttaja Niko Nousiainen.

”Kokeneena päiväkotirakentajana tulemme mahdollistamaan lapsille ja aikuisille mielekkään arjen laadukkaassa hirsipäiväkodissa. Suunnitelmamme saivat jo kilpailutuksessa parhaat laatupisteet. Tulemme vielä kehitysvaiheessa hiomaan suunnitelmia tilaajan ja tulevien käyttäjien kanssa parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi”, kertoo Laptin Itä-Suomen aluejohtaja Jussi Heikkilä.