Kaupunki säästi energiaa miljoonia kilowattitunteja

Kaupungin palvelualueiden ja tytäryhtiöiden toteuttamien energiansäästötoimien ansiosta vuoden 2023 aikana säästyi yhteensä noin 4,6 miljoonaa kWh sähköä, 10,6 miljoonaa kWh lämpöä ja 6 miljoonaa litraa vettä. Rahallisesti säästöt olivat yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Hyviksi havaitut energiansäästötoimet jäävät pysyviksi käytännöiksi.

Kuopion kaupungin palvelualueet ja tytäryhtiöt ovat toteuttaneet tehostettuja energiansäästötoimenpiteitä vuoden 2022 syksystä lähtien. Toteutetuilla toimilla kaupunki on pyrkinyt säästämään sähköä, lämpöä ja vettä.

Kaupungin palvelualueet ovat vuoden 2023 aikana mm. toteuttaneet kaupungin kiinteistöissä taloteknisiä säätöjä noin 200 rakennukseen, sisältäen esimerkiksi sisälämpötilojen laskua sekä ilmanvaihdon aikaohjelmien toteutusta. Kiinteistöihin on tehty myös valaisinuusintoja. Toimia on toteuttanut kaupungin Tilapalvelut. Katuvalaistuksen osalta on toteutettu valaistuksen uusimista ja led-katuvalaisimiin on päivitetty himmennysprofiileja. Lisäksi kaupungin toteuttaman energianeuvontahankkeen kautta on annettu neuvontaa noin 80 kuntalaiselle ja taloyhtiölle, ja erilaisiin neuvonnan tapahtumiin on osallistunut yhteensä noin 780 henkilöä. Kaupungin palvelualueiden toteuttamien toimien ansiosta vuoden 2023 aikana on säästynyt noin 3,1 miljoonaa kWh sähköä ja 7,7 kWh lämpöä. Euroissa säästöt olivat yhteensä noin miljoona euroa.

Kaupungin tytäryhtiöt ovat vuoden 2023 aikana toteuttaneet sähkön säästöön liittyen mm. valaistuksen vaihtoa ledeihin ja valojen säätämistä aikaohjelmalla sekä ilmanvaihdon tehostuksen säätämistä. Sähköä on säästetty myös esimerkiksi ajastimien asennuksella henkilökunnan pysäköintipaikkoihin ja kieltämällä autojen sisätilanlämmitinten käyttö. Lämpöä on säästetty esimerkiksi tilojen lämpötilojen tarkkailulla ja säätämisellä sekä alentamisella. Eräs tytäryhtiö on myös ottanut käyttöön tekoälyä hyödyntävän järjestelmän, jossa lämmityksen säätö perustuu sisälämpötilaan. Vettä on säästetty mm. vaihtamalla vesikalusteita virtausrajoitettuihin malleihin sekä asentamalla vakiopaineventtiileitä. Kaupungin tytäryhtiöiden toteuttamien toimien ansiosta vuoden 2023 aikana on säästynyt yhteensä noin 1,5 miljoonaa kWh sähköä, 2,9 miljoonaa kWh lämpöä ja 6 miljoonaa litraa vettä. Euroissa säästö on yhteensä hieman vajaat 470 000 euroa.

Hyväksi havaitut toimet jäävät pysyviksi käytännöiksi, joten esimerkiksi kaupungin toimistojen sisälämpötiloja pidetään jatkossakin talvisin pääosin 20-21 asteessa. Kaupungin palvelualueiden ja tytäryhtiöiden toteutettuja toimia ja niistä kertyneitä säästöjä raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle. Kaupungin energiansäästötoimet toteuttavat hyvin käytännössä kaupungin strategian ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio -päämäärää. Kaupunki kuuluu myös kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (nykyinen kausi 2017-2025), jonka puitteissa energian käyttöä tehostetaan vuosittain niin kiinteistöissä kuin katuvalojenkin osalta.