Kuopioon suunnitellaan uusi Pirtin alakoulu oppilaiden ja opettajien ehdoilla – koulu yhdistää perinteisiä ja nykyaikaisia oppimisympäristöjä

Havainnekuva Pirtin koulusta. (Kuva: Sweco Finland Oy)

Pirtin uutta koulua suunnitellaan yhdessä koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Uudenlaisia yhteistyön muotoja sisältävä toteutustapa tuo koulun henkilöstön, rakennuksen suunnittelijat ja urakoitsijat saman pöydän ääreen koko koulun rakentumisen ajan.

Pirtin kaupunginosaan Kuopioon rakennetaan uusi, monipuolinen ja nykyaikainen oppimisympäristö alueen alakoululaisille ja esikoululaisille. Rakennushankkeen tarkempi suunnittelu käynnistyi huhtikuun alussa, kun Kuopion Tilapalvelut allekirjoitti kehitysvaiheen sopimuksen Jalon Rakentajat Oy:n kanssa. 

– Tarkoituksena on luoda oppilaiden ja koko kouluyhteisön kanssa turvallinen, terveellinen ja viihtyisä oppimisympäristö Pirtin alueelle. Yhteistoiminnallisuus korostuu tällaisessa hankemallissa, jossa kaikki osapuolet pääsevät osallistumaan lopputuloksen suunnitteluun, sanoo Kuopion Tilapalvelujen hankejohtaja Niko Nousiainen.

Uusi koulu rakennetaan noin 800 alakoulun oppilaalle ja esikoululaiselle, ja se korvaa käytöstä poistuvia ja purettavia koulutiloja Pirtin koulun tontilta. Koulun rakentamisen on tarkoitus alkaa kesän 2024 aikana. Oppilaat ja opettajat pääsevät uusiin tiloihin lukuvuodeksi 2026–2027.

– Uudessa Pirtin koulussa opetusta voidaan toteuttaa perinteisissä luokkahuoneissa tai yhteisöllisissä opetustiloissa, jotka mahdollistavat myös yhteisopettajuuden ja isommissa ryhmissä oppimisen.  Haluamme luoda virikkeellisen kouluympäristön, joka innostaa oppimaan ja inspiroi samalla myös opettajia, sanoo rehtori Sami Varis.

Erityyppisiä oppimisympäristöjä erikokoisille ryhmille

Pirtin koulusta tulee nykyaikainen, muuntojoustava koulu, johon suunnitellaan erikokoisille ryhmille erityyppisiä tiloja. Lähtökohtaisesti jokaisella luokalla on myös oma kotiluokka.

Perusopetustilat, pienryhmätilat sekä niin sanotut soluaulat mahdollistavat monipuolisen pedagogisen oppimisen ja opettamisen joko yksin tai ryhmissä. Jokaiselle ikäryhmälle tulee oma sisäänkäynti rakennukseen. Myös koulun piha-alueille mahdollistetaan eri-ikäisille lapsille suunnattuja pihaleikkialueita.

Monipuolista tekemistä varten suunniteltava pihaympäristö soveltuu myös kaikkien kuopiolaisten käyttöön kouluaikojen ulkopuolella lähiliikunta-alueena.

Ratkaisut tehdään yhdessä henkilökunnan kanssa

Koulu toteutetaan yhteistoiminnallisena kokonaisvastuu- eli kvr-urakkana, jossa kaikki osapuolet tuovat osaamisensa suunnitteluvalintoihin. Koulun suunnittelusta ja kehittämisestä vastaa Jalon Rakentajat. A-Insinöörit toimii rakennuttajakonsulttina ja valvojana Kuopion kaupungin Tilapalveluiden kumppanina.

Yhteistoiminnallisen mallin ideana on parantaa yhteistyötä ja laatua sekä osallistaa rakennuksen tulevat käyttäjät aktiivisesti mukaan suunnitteluun.

– Koulun henkilöstöä kuullaan jokaisessa vaiheessa, ja meillä kaikilla osapuolilla on koko ajan reaaliaikainen tieto suunnitelmista ja etenemisestä. Selvitämme hankkeessa kaupungin linjausten mukaisesti myös mahdollisuutta hyödyntää puumateriaalia rakentamisessa, sanoo rakennuttajapäällikkö Hannu-Pekka Seppänen A-Insinööreistä.

Nyt meneillään ovat viikoittaiset suunnittelutyöpajat yhdessä rakentajien, kaupungin sekä koulun väen kanssa. Työpajoissa käydään läpi tilaratkaisuja ja muun muassa varmistetaan, että luokkatilat, pienryhmätilat, erityisopetustilat sekä kielenopetustilat toimivat opetuksen ehdoilla.

– Yhdessä tehdyt päätökset varmistavat halutun lopputuloksen ja myös budjetissa ja aikatauluissa pysymisen. Saamme aidosti kuulla käyttäjiä ja jalostaa suunnitelmia. Tällaisessa urakkamuodossa, jossa tilaaja ja urakoitsija istuvat samalla puolella pöytää, on helppo etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja ja tehdä myös innovointia, sanoo tekninen johtaja Olli Vahvaselkä Jalon Rakentajista.