Hanke: Pitkälahden vesistön alitus osuus 2:n vesihuollon rakentaminen

Kuopion Vesi Oy jatkaa vuonna 2022 aloitettua vesihuollon rakentamista Pitkälahden alueella. Työmaa-alue on merkitty alla olevaan karttaan punaisella.

Työt alkavat toukokuussa 2024. Töiden aikana työmaa-alueella on auki olevia kaivantoja, rakennusmateriaaleja sekä muuta työmaakalustoa. Pitkälahden uimarannalle käynti tapahtuu kiertotien kautta. Työmaan läheisyydessä liikkujia pyydetään kiinnittämään erityistä varovaisuutta vahinkojen välttämiseksi.

Kuopion Vesi Oy:n pääurakoitsijana toimii Mestar Kuopio Oy. Urakka valmistuu syksyllä 2024.

Kuva: Kuopion Vesi Oy