Tahkon keskustan katujen saneeraus alkaa

Tahkon keskustan liikenteeseen ja liikkumiseen vaikuttaa tulevana kesänä katusaneeraustyöt. Tahkon keskustan katujen 1. vaiheen rakennusurakassa uusitaan kunnallistekniikkaa, rakennetaan hulevesijärjestelmiä sekä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie Tahkonrinteenkadulle ja Tahkovuorentielle. Hankkeeseen kuuluu myös Sääskiniementien, Kiljusenkalliontien ja Tahkonrinteenkadun risteysalueen muutostyöt sekä valaistus- ja viherrakennustöitä. Urakakka sisältää myös louhintatöitä, joita tullaan tekemään koko hankkeen alueella touko-elokuun välillä.

Rakennustyöt alkavat maanantaina 13.5.2024 Tahkolahden jalankulku- ja pyöräilyväylän sekä hotellin piha-alueen kohdalta Tahkonrinteenkatua ylöspäin.

Rakennustyöt aiheuttavat haittaa alueen ajoneuvoliikenteelle, jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Alueen pysäköintipaikkoja poistetaan myös tilapäisesti käytöstä. Ajoneuvoliikenne ohjataan tarvittaessa kiertoteille vaiheittain. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille järjestetään työn aikana turvalliset kulkureitit työmaa-alueen ohi.

Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin työvaiheiden myötä. Liikkujia opastetaan työmaan lähistöllä myös infotauluilla. Rakennusaikaiset liikennejärjestelyt tullaan toteuttamaan niin, että kaikki alueen toiminnot pysyvät turvallisesti saavutettavissa.

Karttakuva Tahkon keskustaan rakennettavasta kunnallistekniikasta.
Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin työvaiheiden myötä.

Rakennustyön urakka-aika on toukokuu – lokakuu 2024. Lähtökohtaisesti hankkeessa työskennellään arkipäivisin klo 7–18 välillä. Muutokset työaikoihin ovat kuitenkin mahdollisia, jotta voidaan varmistaa hankeen pysyminen suunnitellussa aikataulussa. Mahdollisista muutoksista työaikoihin tullaan sopimaan Kuopion kaupungin kanssa.

Lisätietoja:
Destia Oy, työmaapäällikkö Titta Kopeli, 041 731 7306, titta.kopeli(at)destia.fi
Kuopion kaupunki, rakennuttaja Jari Savinainen, 044 718 5552, jari.savinainen(at)kuopio.fi