Kesän 2024 kunnossapitoasfaltoinnit

Kunnossapitopäällystyksiä tehdään Kuopiossa pääosin vilkasliikenteisillä pääväylillä. Ne kohdistuvat jälleen ensisijaisesti vilkkaasti liikennöidyille sisääntuloväylille, bussireiteille ja katuosuuksille, joissa muutoin esiintyy asfaltin voimakasta kulumista.

Vuonna 2024 kunnossapitoasfaltointeja tehdään keskeisellä kaupunkialueella ja päällystetään muun muassa seuraavia kohteita: Puijonsarventie, Kallantie, Puijonlaaksontie, Hulkontie, Tasavallankatu ja Siikaniemenkatu. Ensimmäiset jyrsinnät päällystettävillä katuosuuksilla aloitetaan viikolla 20.

Kesällä päällystyksiä jatketaan ja paikallisia asfalttivaurioita korjataan kesän aikana.

Asfaltointitöissä pääurakoitsijana toimii Mestar Kuopio Oy, aliurakoitsijanaan Peab Asfalt.

Asfaltoinneista lisätietoa antavat:
Kuopion kaupungin kunnossapitopalvelut, kunnossapito(at)kuopio.fi
Mestar Kuopio Oy, työnjohtaja Matti Räsänen, 044 446 5212, matti.rasanen(at)mestar.fi