Kumppanuuksilla kohti kokonaisturvallisuutta – Puolustusvaliokunnan vierailulla keskusteltiin osaamiskeskuksesta

Kuopio etenee kansallisen kokonaisturvallisuuden osaamiskeskuksen perustamisessa. Osaamiskeskuksen tavoitteena on tukea kaupungin innovaatiovetoista ja kestävää kaupunkikehitystä: kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa, työllisyyttä sekä kansainvälistymistä kokonaisturvallisuuden alueella.

Tavoitteena on luoda pohja paremmalle paikalliselle ja alueelliselle varautumiselle ja sitä kautta koko yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kohenemiselle. Toiminnassa kehitetään kokonaisturvallisuuteen liittyviä tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan liiketoimintamahdollisuuksia sekä yritystoimintaa.

Kokonaisturvallisuus on nostettu valtion toimesta aluekehitystavoitteiden keskeiseksi uudeksi teemaksi. Kokonaisturvallisuuden osaamiskeskuksen perustamista on tarkoitus tukea hankkeella, josta vetovastuu on Savonialla. Hankehakemus on jätetty ja Kuopion kaupunki on mukana hankkeessa.

Kuopion kaupunki on kutsunut toimijoita kumppanuusneuvotteluun liittyen osaamiskeskukseen. Keskusteluja on käyty itäisen Suomen kaupunkien kanssa ja rajapintoja löydetty jatkoon. Aihe oli esillä myös valtakunnan tasolla puolustusvaliokunnan Kuopion vierailun yhteydessä tiistaina 7.5. Puolustusvaliokunta piti Kuopion nostamaa osaamiskeskusaihetta erittäin ajankohtaisena ja tärkeänä. Tapaamisessa keskusteltiin siviiliyhteiskunnan varautumiseen liittyvistä näkökulmista.

”Kuopio on aktiivinen kokonaisturvallisuuden edistäjä. Suomalaisen kokonaisturvallisuusmalli on kansainvälisesti laajaa kiinnostusta herättävää ja ainutlaatuista. On hyvä, että Kuopio tekee ja jatkaa tätä työtä”, toteaa puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra

Kokonaisturvallisuuden teeman ympärillä tapahtuu paljon

Ensi viikolla Kuopiossa kokoontuvien Suomen kuntaviestijöiden ensimmäisessä seminaaripäivässä aiheena on turvallisuuspuhe, kriisit ja kansalaisaktiivisuus kuntaviestinnän näkökulmasta. Kesäkuinen Kuopion hyvinvointiseminaari paneutuu arjen turvallisuuteen osana kokonaisturvallisuutta ja Puijo Summit pureutuu ajankohtaiseen planeetaarisen terveyden näkökulmaan ja One Health –teemaan. Elokuussa jatketaan keskustelua Kuopion ystävyyskaupungin Bodön kanssa pohjoismaisessa yhteistyössä.

Pohjois-Savossa on käynnissä noin 20 miljoonan euron arvosta EU-rahoitteisia hankkeita kokonaisturvallisuuden eri näkökulmista, kuten energia, huoltovarmuus, vesiturvallisuus, ruoka- ja elintarviketurvallisuus, ilmastoturvallisuus ja terveysturvallisuus. Esimerkkeinä Mieliteko-ohjelma (2021-2030), jonka toimenpiteet pyrkivät edistämään pohjoissavolaisten henkistä kriisinkestävyyttä ja mielenterveyttä, Ilmastokriisi – alueellinen sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hanke, sekä Pohjois-Savon kokonaisturvallisuuden klusteri -hanke.

Business Kuopio rekrytoi yritysasiantuntijan kokonaisturvallisuuden yritystoiminnan edistämiseen

Yritysasiantuntijan tehtävänä on tarjota ohjausta ja neuvontaa yrityksille, auttaa kasvuhakuisia yrityksiä kehittymään ja kansainvälistymään. Yritysasiantuntijan tehtäviin kuuluu erityisesti Kuopion kokonaisturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvän elinkeinoyhteistyön kehittäminen ja edistäminen.

Yritysasiantuntija toimii yhdessä eri sidosryhmien kanssa tutkimus-, koulutus- ja innovaatioympäristöjen kehittämisessä ja mahdollisessa hanke- ja projektitoiminnassa, hän osallistuu Kuopion invest in -toimintoihin (yrityshankinta) sekä toimii yritysten linkkinä kaupungin palveluihin ja verkostoihin.

Yritysasiantuntijan avoimeen tehtävään tuli kaikkiaan 46 hakemusta, haastattelut toteutetaan toukokuun aikana.