Inkilänpuiston peruskunnostustyöt jatkuvat

Inkilänpuiston peruskunnostusurakkaan liittyvät maanrakennustyöt jatkuvat Tätilän alueella viikolla 20. Inkilänpuisto sijaitsee osoitteessa Inkiläntie 7b.

Rakennustöistä voi syntyä mahdollista meluhaittaa. Töitä tehdään arkipäivisin klo 7.00 – 18.00 välisenä aikana. Alueella liikuttaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota varovaisuuteen ja noudatettava alueella olevia opasteita. Työmaa-aluetta aidataan tarpeen vaatiessa.

Töiden arvioitu valmistumisaika on 21. kesäkuuta 2024.

Urakoitsijana kohteessa toimii Savon Kuljetus Oy, Kuopion kaupungin toimeksiannosta.

Katso suunnitelmakuva.