Kuopion seudun kuntajohtajat: Kuntarajat ylittävää yhteistyötä palvelujen järjestämiseksi

Kuopion seudun kuntajohtajat ovat 13.5.2024 kokouksessaan keskustelleet yhteistyön kehittämisestä palvelujen järjestämisessä. Yhteistyö kattaisi seudun kunnat Kuopio, Siilinjärvi, Suonenjoki, Leppävirta, Lapinlahti ja mahdollisesti Tuusniemi.

Kuntien välinen seutusopimus kannustaa palvelujen järjestämisen yhteistyöhön. Kuopion kaupungin talouden tasapainotusohjelmassa palveluverkostoratkaisujen tarkastelun keino on tarkastella palveluita yli kuntarajojen, joka tarjoisi paremmat mahdollisuudet kummassakin naapurikunnassa järjestää palveluita järkevällä tavalla yhdessä. Kuopion seudun kunnissa nähtiin yhteistyön mahdollisuudet tärkeänä selvitettävänä asiana, joka voi parantaa palveluita asukkaiden näkökulmasta. 

Kuntajohtajat näkivät tarpeellisena käynnistää selvitystyön kuntarajat ylittävästä palveluverkostotarkastelusta. Kuopion kaupunki otti vetovastuun selvitystehtävän tekemisen valmistelusta, johon liittyviin ostopalveluihin, ulkopuolisiin riippumattomiin konsulttitoimeksiantoihin ja seudullista yhteistyötä edistäviin selvityksiin olisi tarvelähtöisesti käytettävissä seutusopimuksen mukaista budjettia.

Selvityksen sisällöstä ja tekemisestä päätetään myöhemmin, mutta alustavasti kuntajohtajat katsoivat, että se voisi pitää sisällään tulevien vuosien ennusteen palvelutarpeista, arvion palvelutuotannon yhteistyömahdollisuuksista (verkosto, kuljetukset, yhteisalueet, henkilöstö, jne.), kustannuksista ja vaikutuksista henkilöstön saatavuusongelmiin, palvelun jatkuvuuteen ja saavutettavuuteen. Henkilöstön saatavuusongelmat, oppilasmäärän kehitys ja kiristyvä talous ovat kuntien yhteisiä, ja niiden ratkaisemista yhteistyön avulla halutaan selvittää tarkemmin.

Kuopion seudun kunnat ovat tiivistäneet yhteistyötään MAL-sopimuksen puitteissa. Kunnat järjestävät toukokuussa yhteisen seutuseminaarin, jossa tarkastellaan seudun yhteistä elinvoimaa ja sen vahvistamista sekä palveluiden järjestämisen yhteistyötä poliittisen ja virkamiesjohdon yhteistyönä.