Vitostien ja Karttulantien liittymän yleissuunnitelmasta yleisötilaisuus 3. kesäkuuta

Vitostien ja Karttulantien liittymän liikennejärjestelyjen yleissuunnitelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus maanantaina 3. kesäkuuta kello 16.30–18.00.

Tilaisuudessa esitellään laadittuja vaihtoehtotarkasteluja ja suunnitelmaluonnoksia. Suunnitelmaluonnoksia on mahdollisuus kommentoida, antaa niistä palautetta ja nostaa esille kohteen suunnittelussa huomioitavia asioita. Valintaa vaihtoehtoratkaisusta ei ole vielä tehty.

Tilaisuuteen voi osallistua sekä paikan päällä Kuopion kaupunginkirjaston Kohtaamossa (Maaherrankatu 12) että etäyhteydellä (Microsoft Teams). Pääset liittymään tilaisuuteen tästä.

Tutustu etätilaisuuden ohjeeseen (pdf). Tekninen tuki tilaisuuden aikana: Anne-Mari Korhonen 044 718 5347.

Tavoitteena parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon ELY-keskus laativat vuoden 2024 aikana Vitostien ja Karttulantien liittymän yleissuunnitelman, jonka tavoitteena on ratkaista liittymäalueen liikenneturvallisuus- ja sujuvuusongelmia. Suunnitelmassa ratkaistaan myös Kuvelammentien liittymän sijainti Vitostiellä.

Yleissuunnitelma toimii tie-, katu- ja rakennussuunnitelmien sekä mahdollisen asemakaavan muutoksen tai poikkeamisen pohjana. Jatkosuunnitelmien laatimisaikataulu ei ole vielä tiedossa.

Karttakuvassa vaaleanpunaisella merkittynä suunnittelualueen sijainti. Kuva: Kuopion kaupunki