Kuopion torin ja Puijonkadun suunnittelutyöt käynnistetty

Kuopion torilla tapahtuu kesän aikana monenlaista myös kaupunkisuunnittelussa. Kuopion kauppatorille suunnitellaan uutta, nykyistä toimivampaa esiintymislavaa ja selvitetään mahdollisuuksia ympärivuotiselle ravintolatoiminnalle ja -kalustolle. Puijonkadun perusparannus rautatieaseman ja torin välisellä osuudella on kunnallisteknisessä suunnittelussa työn alla. Keskustan kaupallista potentiaalia ja kehittämismahdollisuuksia selvitetään. Suunnittelu- ja selvitystyöt on käynnistetty ja ne jatkuvat syksyyn.

Kauppatorin alueen kehittämisen tavoitteena on saada torille paremmin toimiva esiintymislava mm. Kuopio Tanssii ja Soi -tapahtuman käyttöön ja lisätä torin ja torikorttelien palvelu- ja tapahtumatarjontaa ja käyttöä ympärivuotisesti. Lisäksi selvitetään kaupungintalon takana olevan alueen kehittämismahdollisuuksia aktiivisempaan käyttöön.

Puijonkadun uudistuksen tavoitteena on edistää kadun toimivuutta ja viihtyisyyttä, erityisesti jalankulkijoita ja pyöräilijöitä ajatellen, sekä lisätä joukkoliikenteen sujuvuutta. Kaupan selvityksen tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia ja keinoja vahvistaa ydinkeskustan kaupallista vetovoimaa. Kaavoituksessa on työn alla torin länsireunan asemakaavan muutos, jolla tehdään mahdolliseksi mm. H-talon ja Carlsonin kiinteistöjen kehittäminen Kauppakadulla.

Kaupunkisuunnittelu- ja kaupunkitekniikan palvelut tekevät työtä yhdessä alueen tärkeiden toimijoiden, kuten Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen, Kuopion Pysäköinti Oy:n ja torikortteleiden kauppakeskusten kanssa. Myös kuopiolaisilla, torin asiakkailla ja yrittäjillä on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun ja tehtäviin ratkaisuihin. Osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan suunnittelun edetessä.

Kun on vireillä monta suunnittelutyötä yhtä aikaa, on tärkeää huolehtia, että kaikki osaset sovitetaan yhteen ja että ne tuottavat yhdessä parhaan mahdollisen kokonaisuuden. Kaupunkisuunnittelupalvelut on päättänyt teettää kauppatorin ja Puijonkadun kehittämissuunnitelman / suunnitteluoppaan tanskalaisella Gehl Architects -toimistolla. Toimisto on kerännyt kansainvälistä huomiota lukuisilla kaupunkitilaa parantavilla hankkeilla ympäri maailmaa.

Gehl Architects:in työtapa perustuu arkkitehti Jan Gehlin suunnittelu- ja tutkimustyöhön. Lähtökohtana on kaupunkitilan käyttäjä, ihminen, ja hänen tarpeensa ja aistimuksensa. Jan Gehlin ajattelussa ensimmäisenä tulee ihminen, sitten ympäröivä tila ja viimeisenä tilaa reunustavat rakennukset. Suunnitteluprosessi on vahvasti osallistava. Tavoitteena on yhteinen ymmärrys siitä, miten kaupunkitilasta saadaan mahdollisimman mukava ja miten kukin siihen toimillaan vaikuttaa. Kuopion tori on kuopiolaisten yhteinen rakastettu olohuone ja ansaitsee parasta kansainvälistä osaamista.