Euroopan neuvoston hyvien väestösuhteiden ja inklusiivisen kotoutumisen asiantuntijat vierailivat Kuopiossa

Kuopio on yksi kuudesta suomalaisesta pilottikaupungista Euroopan neuvoston hyvien väestösuhteiden ja inklusiivisen kotoutumisen hankkeessa ’Building an inclusive integration approach in Finland’. Muut pilotit ovat Vantaa, Hämeenlinna, Tampere, Vaasa ja Turku. Pilottikaupungit ovat vastanneet kaupungin hyviä väestösuhteita ja kulttuurienvälisiä valmiuksia kartoittavaan indeksikyselyyn. Kyselyn perusteella kaupungit ovat saaneet asiantuntijoilta kaupunkikohtaiset suositukset jatkokehittämiseen.

Kuopion tuloksia ja suosituksia esiteltiin ja niistä käytiin keskustelua 5.6.2024 Kuopiossa pidetyssä työpajassa, johon osallistui kansainvälisten asiantuntijoiden lisäksi Kuopion kaupungin ja kaupungin sidosryhmien edustajia. Saatua tietoutta hyödynnetään mm. Kuopion kotouttamisohjelmassa sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaissuunnitelman jalkauttamisessa.

Kuopiossa asuu noin 100 eri kansalaisuutta. Suurimmat ryhmät ovat venäläiset, ukrainalaiset ja virolaiset. Ulkomaalaisia opiskelijoita kaupungissa on noin 1400. Vieraskielisiä kuopiolaisista on vajaa 6 %, ja Kuopiossa puhutaankin noin 90 eri kieltä.

Lisätietoa: