Kaupungin tavoitteena on mahdollisimman sujuva palveluliikenne

Kuopin kaupungintalo, edessä tori, taustalla sininen taivas.

Palveluliikenteen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista, ei-lakisääteistä palvelua, jota kaupunki tarjoaa omien määrärahojensa puitteissa. PALI-liikenne on perustettu palvelemaan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuksissa, palvellen samalla myös muita avoimen joukkoliikenteen käyttäjiä. Palveluliikennettä on tarjolla tällä hetkellä Kuopion kaupungin keskusta-alueella ja Nilsiän keskustassa. Palveluliikenne on perustettaessa ollut Kuopion kaupungin vastuulla.

Kuopion kaupungin joukkoliikenneyksikkö kilpailutti vuonna 2017 nykyisen mallin mukaisen PALI-liikenteen, ja seuraavana vuonna PALI-liikenne siirrettiin hoidettavaksi Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueelle. Toiselle palvelualueelle siirtämisen tavoitteena oli PALI-liikenteen siirtyminen hyvinvointialueen hoidettavaksi niiden aloittaessa toimintansa vuonna 2023.

Vuoden 2023 lopussa Pohjois-Savon hyvinvointialue ilmoitti vetäytyvänsä palveluliikenteen järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Vuoden 2024 alussa käytiin useita neuvotteluita hyvinvointialueen edustajien kanssa palveluliikenteen eri asiakasryhmien palveluita koskien ja siitä, miten palveluliikenne voisi jatkua. Toukokuussa 2024 Kuopion kaupunginhallitus päätti kokouksessaan (27.5.) ottaa palveluliikenteen vastuulleen, ilman että sitä oli huomioitu kuluvan vuoden määrärahoissa.

Liikennöitsijä irtisanoi Nilsiän PALI-liikenteen sopimuksen 11.8.2023. Liikenne hankittiin kouluvuoden loppuun eli 31.5.2024 saakka suorahankintana.

Palvelutarve huomioidaan mahdollisimman hyvin

Kuopion kaupungin tavoitteena on järjestää määrärahojensa puitteissa palveluliikenne, jolla mahdollistettaisiin eri asiakasryhmien palvelutarve mahdollisimman sujuvasti.

Nilsiän taajaman palveluliikenteen osalta supistustoimenpiteet ja uusi kilpailutus toteutetaan välittömästi, koska voimassa olevaa liikennöintisopimusta ei tällä hetkellä ole.

Kuopion keskustan osalta liikenne jatkuu tämän vuoden loppuun saakka ja ainakin osan vuodesta 2025 entisen kaltaisena. Kuopion keskustan palveluliikenteen osalta tulemme kuulemaan eri asiakasryhmien edustajia ennen lopullista päätöksentekoa. Palveluliikenne on voimakkaasti kaupungin tukemaa liikennettä, ja asiassa huomioidaan kaupungin taloudellinen tilanne.

Tavoitteena on kohdella Nilsiän ja Kuopion kantakaupungin eri osa-alueita tasapuolisesti. Näillä alueilla on käytössä myös muita liikkumispalveluita, kuten mm. muu joukkoliikenne, KELA-kyydit ja taksiliikenne yksittäisten käyttäjien liikkumisen mahdollistamiseksi.

Muilla alueilla Kuopiossa palveluliikennettä ei ole lainkaan saatavilla.