Kuopion kaupunki on palkittu eurooppalaisessa hyvän hallinnon arvioinnissa

Kuopion kaupunki on yksi ensimmäisistä suomalaisista kunnista, joka on palkittu Euroopan neuvoston European Label of Governance Excellence (ELOGE) -laatuarvioinnissa. ELOGE-laatuarvioinnissa arvioidaan, kuinka hyvin organisaatiossa toteutuvat kaksitoista hyvän demokraattisen hallinnon periaatetta. 

12 hyvän demokraattisen hallinnon periaatetta.

ELOGE-arviointi tarkastelee hyvän hallinnon periaatteita

ELOGE-laatuarviointimenetelmä on käännetty suomeksi ja arviointi toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. 

Arvioinnissa tarkastellaan periaatteiden toteutumista eri näkökulmista. Siihen sisältyivät kyselyt kuntalaisille, luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä kunnan itsearviointi ja todistusaineiston esittäminen. Kyselyt toteutettiin loppuvuodesta 2023. Kuntalaiskysely oli vastattavana sekä digitaalisesti että kaikissa kaupungin kirjastoissa paperiversiona. Kuntalaiskyselyyn vastasi 242 henkilöä, henkilöstökyselyyn 428 (joista 142 viranhaltijaa) ja luottamushenkilökyselyyn 26 henkilöä.

Kuopiossa järjestettiin henkilöstölle avoin hyvän hallinnon työpaja 2.2.2024. Työpajassa pohdittiin, kuinka hyvän hallinnon periaatteet meillä toteutuvat ja kuinka toteutuminen voidaan näyttää todeksi.

Kyselyiden tulokset sekä työpajan ja itsearvioinnin tuotokset toimitettiin HAUS kehittämiskeskuksen arvioitavaksi. Kuopion toimittama aineisto oli arvioinnin mukaan kattava ja ELOGE:n periaatteisiin ja indikaattoreihin osuva. Kyselyaineisto vahvisti monilta osin Kuopion tekemän itsearvioinnin tulosta, muutamaa yksittäistä kohtaa lukuun ottamatta.

Kuopion parhaat toimintamallit Savilahdessa

Arviointikokonaisuuden keskiarvo oli kaupungin itsearvioinnissa 4,36, henkilöstökyselyssä 3,16, luottamushenkilökyselyssä 3,41 ja kuntalaiskyselyssä 2,4 (asteikolla 1-5). 

Kuopion esiin nostamat parhaat toimintamallit olivat: 

  • Kaupunkikehityksen kärkihanke Savilahti, jonka tavoitteena on rakentaa tulevaisuuden kaupunginosa ilmastoviisaine ja älykkäine ratkaisuineen. 
  • Toinen erityisen hyvänä koettu käytäntö oli henkilöstön sisäinen aloitekanava Ideapulputtamo, jonka kautta henkilöstöä kannustetaan miettimään Uudistuvan Kuopion mukaisia ideoita, kokeiluja ja uusia toimintatapoja ja innovatiivisuutta kannustetaan kaupunginjohtajan innovaatiopalkinnolla. 
  • Kolmas hyvä toimintamalli on Kuopion toteuttamat Pitäjäraadit, jotka ovat alueen “pitäjille” tarkoitettuja kuntalaisten muodostamia toimielimiä, jotka muun muassa järjestävät tapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja osallistuvat kaupungin kehittämisohjelmiin. Kaupunginvaltuusto osoittaa pitäjäraadeille vuosittaisen toimintamäärärahan, jonka avulla lähidemokratian toteutumista toteutetaan pitäjäraadin alueella.

Yksittäisissä indikaattoreissa kuntalaisten osallistaminen, erityisesti esimerkiksi budjetoinnissa, nousi esille kehityskohtana. Kaupunki on myös tunnistanut kehityskohteeksi tulevien sukupolvien tarpeiden huomioimisen rutiininomaisesti suunnitteluprosesseissa sekä henkilöstön osaamisen kehittämisen, vaikka paljon hyviä toimintamalleja onkin jo käytössä. 

Suomen ensimmäisen ELOGE-arvioinnin palkitsemistilaisuus Helsingissä 30.5.2024. Kuopiosta mukana hallintojohtaja Tero Oinonen (kuvassa 9. vasemmalta) ja laatu- ja kehittämisasiantuntija Milla Porkka (kuvassa 8. vasemmalta). Kuva: Kimi Kopponen / HAUS kehittämiskeskus

Hyvällä hallinnolla askel kohti hyvän elämän pääkaupunkia

Se, että saamme laatupalkinnon, ei tarkoita, että meillä olisi kaikki erinomaisesti ja voisimme tuudittautua tulokseen, vaan että olemme pärjänneet tarvittavalla tasolla ja olleet avoimia löytääksemme kehitystarpeemme. 

ELOGE-arviointitulokset on saatu ja nyt varsinainen työ vasta alkaa: millaista suuntaa tuloksemme meille näyttävät ja miten lähdemme nousseisiin hallinnon epäkohtiin tarttumaan? Arviointitulokset toimitetaan tiedoksi myös kaupunginjohtajan johtoryhmään, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.