Kaupungin talouteen äkkijarrutus – pikaisilla toimenpiteillä tavoitteena säästää lähes 6 M€

Kuopion kaupunginhallitus keskustelee ensi maanantaina 17.6. kokouksessaan kuluvan vuoden taloustilanteesta. Ensimmäinen osavuosikatsaus osoitti huolestuttavasti, että alijäämä kasvaa edelleen. Kuopion kaupungin on nopeasti päästävä talousarvion mukaiselle tasolle tämän vuoden toiminnassaan.  

Alijäämää olisi kertymässä yhteensä -24,6 M€. Samanaikaisesti valmistelussa ja päätöksenteossa ovat olleet talouden tasapainotusohjelman linjaukset, joiden tavoitteena on saada kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2027 mennessä. Tasapainotavoite on karkaamassa yhä kauemmas, mikäli kuluvan vuoden alijäämä kasvaa. Tästä syystä on välttämätöntä, että kaupunki käynnistää välittömästi toimenpiteitä, joilla vakautetaan talouskehitys vuoden 2024 alkuperäisen talousarvion mukaiseksi.  

”Meidän on tehtävä välitön äkkijarrutus kaupungin talouteen. Säästöt eivät tule olemaan helppoja ratkaisuja – jo valmiiksi tiiviistä budjetista on vaikea kiristää”, kertoo kaupunginjohtaja Soile Lahti.  

Taloustilannetta lähdetään oikaisemaan seuraavilla toimenpiteillä:  

  • Elinvoima- ja konsernipalveluissa tehdään henkilöjärjestelyjä ja pyritään siirtymään kokonaan sähköisen kokousmateriaalin käyttöön. Vaikutus 324.000 €. 
  • Yleishallinnossa pienennetään avustuksia ja ict-kehittämishankkeita, vähennetään keskitettyä henkilöstökoulutusta ja pienennetään hankerahoitusta mm. jättämällä avaamatta tiettyjä hankehakuja. Vaikutus 487.000 €. 
  • Kaupunkiympäristön palvelualueella palvelujen ostoja ja henkilöstömenoja karsimalla ja satamamaksuja kasvattamalla pystytään parantamaan toimintakatetta 650.000 €:lla. 
  • Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella pidättäydytään osin käyttötaloushankinnoista ja markkinoinnista, tehdään henkilöjärjestelyjä sekä harkitaan tarkemmin matkustus- ja koulutusesityksiä. Vaikutus 324.000 €. 
  • Kasvun ja oppimisen palvelualueella 12 päiväkodin pilottihankkeena toteutetaan henkilöstörakenteen uudistaminen, lykätään päiväkodin johtajarekrytointia, käynnistetään opetuksen ict-palveluissa kustannuksia alentavia toimia, hankkeita ei käynnistetä (jos vaaditaan omarahoitusosuutta) ja sijaisten käyttöä tiukennetaan. Matkustus- ja koulutusesitykset harkitaan kriittisesti. Vaikutus 973.000 €. 
  • Tilapalvelut siirtää tai poistaa korjausohjelmasta töitä 1,5 M€:lla.  
  • Koko kaupungin tasolla henkilöstöä kehotetaan pitämään palkattomia vapaita tai vaihtamaan lomarahoja vapaaksi. Henkilöstöpalvelu on arvioinut, että näillä toimilla voidaan kuluvana vuonna säästää henkilöstömenoista 968.000 €. 
  • Kaupungin rahoituskustannuksia pienennetään korkojohdannaissopimuksin. Konsernitilin uudet sopimusehdot kasvattavat korkotuloja. Vaikutus 638.000 €. 

Yhteensä koko kaupungin tasolla edellä selostettujen toimien vaikutus pienentää alijäämää n. 5,9 M€, jolloin tavoite pysyä kuluvan vuoden alkuperäisessä talousarviossa on mahdollista saavuttaa. Palvelualueilla on lisäksi valmius karsia investointihankkeita ja niiden suunnittelua n. 1,5 milj. eurolla. 

“Näin äkilliset ja mittavat säästöratkaisut tulevat näkymään toiminnassamme syksyn aikana. Esimerkiksi ylimääräisten vapaiden vuoksi osa tehtävistä jää hoitamatta ja se vaikuttaa palvelutasoon heikentävästi”, varoittaa Lahti.