Kuopion kaupunginjohtaja Soile Lahti Huoltovarmuusneuvostoon

Huoltovarmuusneuvosto toimii Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä. Neuvoston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä. 

Huoltovarmuusneuvoston kokoonpanossa ovat mukana työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia, ulkoministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Puolustusvoimat, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Suomen Pankki ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. 

Lisäksi neuvostossa ovat edustettuina laajasti huoltovarmuuden kannalta kriittiset toimialat: tietoliikenne ja muu digitaalinen infrastruktuuri, energia, lääketeollisuus, alkutuotanto ja elintarviketeollisuus, logistiikkasektori, media ja tiedonvälitys, finanssiala, puolustusteollisuus ja -teknologia, kriittinen teollisuus ja vähittäiskauppa. 

Nyt asetettuun Huoltovarmuusneuvostoon kuuluu lain sallima enimmäismäärä eli 26 jäsentä, joista puheenjohtaja ja 15 muuta jäsentä edustavat elinkeinoelämää ja etujärjestöjä. 

“Uskon, että voin neuvoston jäsenenä tuoda kunta- ja aluetason näkemystä ja osaamista kansalliseen huoltovarmuutta koskevaan päätöksentekoon ja kehittämiseen, mutta tietenkin myös toisin päin. Suomen toimintakyky kaikissa olosuhteissa, ja myös huoltovarmuus, syntyy yhteistyössä”, kommentoi kaupunginjohtaja Soile Lahti.

Huoltovarmuuden turvaamisesta annettua lakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi laiksi annettaisiin eduskunnalle syksyllä 2025. Uudistustyön vuoksi Huoltovarmuusneuvosto asetetaan 31.12.2026 saakka, kuitenkin siten, että neuvoston toimikausi päättyy uuden lainsäädännön tullessa voimaan.

Kokoonpano:

Puheenjohtaja
toimitusjohtaja Manner Topi, Elisa Oyj

Varapuheenjohtaja
kansliapäällikkö Jaatinen Timo, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet

valtiosihteeri Artjoki Risto, valtioneuvoston kanslia

osastopäällikkö Cantell-Forsbom Anna, sosiaali- ja terveysministeriö

Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Heiskanen Mikko, Puolustusvoimat

toimitusjohtaja Hurme Annika, Valio Oy

toimitusjohtaja Häkämies Jyri, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

osastopäällikkö Johansson Linnea, Ahvenanmaan maakuntahallitus

toimitusjohtaja Joukio Mika, Metsä Board Oyj

toimitusjohtaja Karjalainen Piia, Suomen Satamat ry

pelastusylijohtaja Kohvakka Kimmo, sisäministeriö

toimitusjohtaja Kolunsarka Tapio, Insta Group Oy

öljytuotteet -liiketoiminnan johtaja Korvenranta Markku, Neste Oyj

kaupunginjohtaja Lahti Soile, Kuopion kaupunki

kenttäjohtaja ja pääjohtajan varahenkilö Laine Arttu, SOK-yhtymä

puheenjohtaja Marttila Juha, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

ylijohtaja Mäkelä Satu, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

apulaisosastopäällikkö Nissilä Marianne, ulkoministeriö

toimitusjohtaja Pentikäinen Mikael, Suomen Yrittäjät ry

kansliapäällikkö Pulkkinen Esa, puolustusministeriö

toimitusjohtaja Romakkaniemi Juho, Keskuskauppakamari

hallituksen varapuheenjohtaja, johtaja Syvärinen Katja, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

talous- ja rahoitusjohtaja Timonen Mikko, OP Ryhmä

toimitusjohtaja Virolainen Anne-Mari, Lääketeollisuus ry

johtokunnan jäsen Välimäki Tuomas, Suomen Pankki

toimitusjohtaja Ylä-Anttila Merja, Yleisradio Oy