Suovu-Palosen retkeilyreitin pitkospuita uusitaan heinäkuussa

Läntisessä Kuopiossa sijaitsevaa Suovu-Palosen retkeilyreittiä parannetaan uusimalla reitin pitkospuita heinäkuun aikana. Yhteensä kunnostettavia pitkospuita on Ryönänkosken ja Lammasjärven välillä reilun kilometrin pituisella matkalla. Työ aloitettiin jo talvella purkamalla ensin entiset, jo huonoon kuntoon päässeet pitkospuut pois ja viemällä uudet lankut lähemmäs työmaata odottamaan kesän tuloa.  

Pitkospuut sijoittuvat Palosenjokeen yhtyvän Sahinjoen varteen. Palosenjoki on Kuopiossa ainutlaatuinen jokivarsiympäristö retkeillä. Palosenjoen rantametsät ja joen keskellä sijaitseva Vanhansahansaari ovat luonnonsuojelualuetta. Suovun alue on vanhaa sahateollisuusaluetta, mistä alueella voi nähdä merkkejä vielä tänäkin päivänä. Retkeilyreitti on pääosin yksityisen omistamalla mailla, missä kaupunki ylläpitää maanomistajien kanssa sovitusti noin 16 km mittaista reittiä. Reitin varrella on laavuja ja nuotiopaikkoja retkeilijöiden käyttöön.

Karttakuva Suovu-Palosen alueesta. Kartalle merkattu osa, jota korjaustyöt koskevat.
Uusittavat pitkospuut sijoittuvat kartassa vihreällä korostetulle reitin osalle.