Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma

Kuopion kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu. Hoito- ja käyttösuunnitelman avulla edistetään kansallisen kaupunkipuistoalueen vetovoimaisuutta hyödyntäen sen olemassa olevia vahvuuksia. Esimerkiksi Kuopion kaupunki on kehittänyt saariston ja erityisesti kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvan, läheisen Hietasalon saaren virkistyspalveluita. Elokuussa 2022 avattiin Hietasalon suuri kota, joka palvelee vierailijoitaan ympärivuotisesti. Saareen valmistui myös kävelysilta, jonka ansiosta kulku laivalaiturilta kodalle on sulan maan aikaan esteetön.

Hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin yhteistyössä päättäjien, yritysten ja yhteisöjen edustajien sekä asukkaiden kanssa. Suunnitelman luonnos oli nähtävillä syksyllä 2021, jonka aikana oli vielä mahdollista antaa palautetta. Suunnitelma viimeisteltiin kevään ja kesän 2022 aikana. Kuopion kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 24.10.2022 § 290 edelleen toimitettavaksi hyväksyntään ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö hyväksyi hoito- ja käyttösuunnitelman 28.6.2023.

Ympäristöministeriö on myöntänyt muun muassa hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaan rahoitusta kansallisten kaupunkipuistojen harkinnanvaraisista kunnostus- ja kehittämisavustuksista 2020. Kuopion kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman on laatinut Kuopion kaupungin ohjauksessa ja toimeksiannosta Ramboll Finland Oy.

Mikä hoito- ja käyttösuunnitelma?

Hoito- ja käyttösuunnitelma ohjaa muun muassa kaavoitusta, viherrakentamista, rakentamista sekä katusuunnittelua. Lisäksi suunnitelma asettaa tavoitteita (alueen) yrityksille ja yhteisöille. Suunnitelma toimii keskeisenä lähtökohtana alueen virkistyskäytön ja matkailun edistämiselle. Hoito- ja käyttösuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia toisin kuin kaavoilla.

Tärkeä osa suunnitelman laatimista on ollut löytää osallisten kanssa yhteinen näkemys kansallisen kaupunkipuiston alueella tapahtuvalle toiminnalle ja kehittämiselle pitkällä tähtäimellä. Lisäksi hoito- ja käyttösuunnitelmassa on otettu huomioon alueen kehittämisen kannalta tarpeelliset määräykset, jotta kehitys olisi yhtenäistä, oivaltavaa ja kansallisen kaupunkipuiston ominaispiirteitä kunnioittavaa.

Ympäristöministeriö velvoittaa kansallisen kaupunkipuiston arvonimen myöntäessään laatimaan hoito- ja käyttösuunnitelman. Hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksyy ympäristöministeriö.

Tutustu kansallisen kaupunkipuiston alueeseen kartalla
Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen

Lisätietoja

Heli Laurinen

yleiskaavapäällikkö