Ilmastoviisasta ruokaa lapsille ja nuorille

Kuopion kaupunki toteutti ”Ilmastoviisasta ruokaa lapsille ja nuorille” -hanketta Kuopiossa 2021-2023, yhteistyössä mm. Servican, perusopetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden sekä alueen oppilaitosten kanssa. Hanke sai rahoitusta ympäristöministeriöltä Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteet

  • Vähentää ruokapalveluiden ilmastovaikutuksia toteuttaen kaupungin strategisia ja ilmastopoliittisia tavoitteita.
  • Tuottaa tietoa kaupungin ruokapalveluiden CO2-päästöistä ja niiden vähentämisen keinoista.
  • Kehittää vastuullisten ruokapalveluiden hankintaa ja ympäristötavoitteiden seurantaa.
  • Edistää hyvinvointia ja terveellistä, ilmastoviisasta ruokakulttuuria kestävän kehityksen ruokakasvatuksella sekä osallistaa lapsia ja nuoria kehittämistyöhön.

Hankkeen keskeisimpiä toimenpiteitä

  • Ruokapalveluiden ilmastovaikutusten nykytilan selvittäminen ja aterioiden hiilijalanjäljen laskentamenetelmän kehittäminen ruokalistan suunnittelun työkaluksi.
  • Tuottaa hiilijalanjälkitiedon pohjalta arvio päästövähennyspotentiaalista ruokapalveluissa ja ehdotukset askeleista koulu- ja päiväkotiruokailun ilmastovaikutusten pienentämiseksi.
  • Edistetään maistuvien ilmastokestävien aterioiden ja palvelukäytäntöjen kehittämistä ja tuetaan ruokapalveluiden henkilökuntaa koulutuksella.
  • Tuetaan ilmastoviisasta ruokakasvatusta tuottamalla pedagogista materiaalia ja taustatietoa varhaiskasvattajien, opettajien ja ruokapalveluhenkilökunnan käyttöön.
  • Ohjataan lapsia ja nuoria kestävän elämäntavan mukaisiin ruokavalintoihin ja tutustumaan palkokasveihin ja kasviproteiineihin päiväkodeissa ja 4. ja 7. luokille suunnatulla Papurata -kiertueella.
  • Ruokahävikin määrän systemaattisen seuraamisen käynnistäminen ja hävikkitiedon hyödyntäminen ruokapalvelujen ja asiakkaiden yhteistyössä ongelman ratkaisemiseksi.
Ilmastoviisasta ruokaa lapsille ja nuorille -hankkeen logo