Lemmikit ja harraste-eläimet

Lemmikkieläimiä on kohdeltava hyvin ja niistä on huolehdittava. Eläinten terveydentilasta on pidettävä hyvä huoli ja kullekin lemmikkieläimelle on järjestettävä sille soveltuvat olosuhteet.

Lemmikkieläintä ei saa jättää heitteille tai hoidotta. Heitteillejätöllä voidaan tarkoittaa esimerkiksi tilanteita, joissa eläin on koditon tai ilman valvontaa kotipiirin rajojen ulkopuolella. Lemmikkieläimistä huolehtimisvelvollisuuteen kuuluu, ettei eläimiä päästetä tekemään tarpeitaan ja likaamaan toisten pihoja, leikkipaikkoja eikä yleisiä oleskelu-, liikunta- ja virkistysalueita.

Järjestyslain mukaan koiran ulosteita ei saa jättää taajamassa ympäristöön hoidetulla alueella