Elinvoima- ja konsernipalvelut


Elinvoima- ja konsernipalvelut muodostuvat vuoden 2017 alussa yhdistyvästä konsernipalvelusta ja vetovoimaisuuden palvelualueesta sekä perusturvan palvelualueelta siirtyvästä työllisyyspalvelusta. Uuteen palvelualueeseen integroituu myös Kuopio Innovation Oy:n toimintaa.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen tavoitteena on vahvistaa Kuopion vetovoimaisuutta, elinkeinoelämää ja sen toimintaympäristöä sekä tukea ja ohjata palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa.

Elinvoima- ja konsernipalvelut muodostuvat kahdesta vastuualueesta:

  • elinvoimapalvelu, jota johtaa elinvoimapalvelujen vastuualuejohtaja
  • konsernipalvelu, jota johtaa konsernipalvelujen vastuualuejohtaja

Elinvoima- ja konsernipalvelujen toimintaa johtaa kaupunginjohtaja.

Vastuualueet jakaantuvat alla mainittuihin palveluyksiköihin. Palveluyksiköissä toiminnasta vastaavat  asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt.

Elinvoimapalvelun palveluyksiköt


Yrityspalvelu
Työllisyyspalvelu
Strategia- ja kehittäminen
Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut
Lomituspalvelu

Elinvoimapalvelun yhteystiedot

Konsernipalvelun palveluyksiköt


Kaupunginkanslia
Työnantajapalvelu
Talous- ja omistajaohjaus
Tietohallinto
Kuopion Tilakeskus

Konsernipalvelun yhteystiedot

Kirjaamo


Tulliportinkatu 31
PL 228, 70101 Kuopio
kirjaamo(at)kuopio.fi