Henkilötietojen käsittely


EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkaa 25. toukokuuta 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot.

Asiakkaan oikeudet rekisteritietoihin


Kaupunki kerää asiakkaiden henkilötietoja siinä määrin, kuin se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi. Asiakkaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään. Jos tiedot ovat väärin, voi asiakas vaatia tietojen oikaisemista.

Jos tiedot on kerätty asiakkaalta suostumuksen perusteella, on asiakkaalla oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn. Kaupungin palveluista suurin osa perustuu kuitenkin kaupungin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai kaupungin julkisen vallan käyttämiseen, eikä asiakkaalla silloin ole oikeutta perua tietojen käsittelyä.

Tiedot kerätään eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, jotka löytyvät kaupungin verkkosivuilta kohdasta www.kuopio.fi/tietosuojaselosteet.

Tietosuojaselosteissa ilmoitetaan, kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterin yhteyshenkilö. Tietosuojaseloste sisältää lisäksi rekisteritietojen käsittelyn tarkoitukset sekä muuta tarpeellista tietoa.

 

Verkkoasiointi

 

Paperilomakkeet

 

 

Kuopion kaupungin kirjaamo

Voit pyytää tietoa vireillä olevien hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä. Voit toimittaa kaupunkia koskevia aloitteita kirjaamoon. Voit tehdä tietopyynnön koskien omia rekisteröityjä tietoja ja niiden käsittelyä.

Tietosuojavastaavat Tietosuojavastaavat

tietosuojavastaava
Ulla Riva
puh. 044 718 2854
tietosuojavastaava(at)kuopio.fi

Linkit Linkit

Tietosuojavaltuutetun toimisto: www.tietosuoja.fi

Lait ja asetukset Lait ja asetukset