Henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkaa 25. toukokuuta 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot.

Asiakkaan oikeudet rekisteritietoihin

Kaupunki kerää asiakkaiden henkilötietoja siinä määrin, kuin se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi. Asiakkaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään. Jos tiedot ovat väärin, voi asiakas vaatia tietojen oikaisemista.

Jos tiedot on kerätty asiakkaalta suostumuksen perusteella, on asiakkaalla oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn. Kaupungin palveluista suurin osa perustuu kuitenkin kaupungin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai kaupungin julkisen vallan käyttämiseen, eikä asiakkaalla silloin ole oikeutta perua tietojen käsittelyä.

Tiedot kerätään eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, jotka löytyvät kaupungin verkkosivuilta kohdasta www.kuopio.fi/tietosuojaselosteet.

Tietosuojaselosteissa ilmoitetaan, kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterin yhteyshenkilö. Tietosuojaseloste sisältää lisäksi rekisteritietojen käsittelyn tarkoitukset sekä muuta tarpeellista tietoa.

Voit pyytää rekisteritietojen tarkastusta, tietojen oikaisua, täydentämistä ja/tai käytön rajoittamista. Voit pyytää myös selvitystä omien rekisteritietojen käsittelystä. Käytä ensisijaisesti verkkoasiointia.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö.
Rekisteritietojen oikaisu-/täydennys-/käytön rajoituspyyntö
Rekisteritietojen oikaisu-/täydennys-/käytön rajoituspyyntö.
Selvityspyyntö omien tietojen käsittelystä
Selvityspyyntö omien tietojen käsittelystä.
Henkilötietojen käsittely
Tietoa henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista

Kuopion kaupungin kirjaamot

Kirjaamo kirjaa hallinnolliseen päätöksentekoon johtavat asiat ja viralliset kirjeet. Kirjaamo antaa tietoa vireillä olevien hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä koko käsittelyprosessin ajalta. Kuopiolaiset voivat tehdä kaupunkia koskevia aloitteita toimittamalla ne kirjaamoon. Asiakkaat voivat tehdä tietopyyntöjä koskien omia rekisteröityjä tietoja ja niiden käsittelyä.

Käytä ensisijaisesti sähköisiä lomakkeita tai kirjaamojen suoria sähköpostiosoitteita.

Kaupungintalo
Tulliportinkatu 31 , 70100 KUOPIO

Normaalit aukioloajat
Normaalit palveluajat
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:30

Kaupungintalo on Kuopion hallinnon keskus

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31, 70100 KUOPIO

PostiosoiteSähköposti

Puhelinnumero

  • (+358) 17182111

Normaalit aukioloajat
Normaalit palveluajat
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:30

Kuopion pääterveysasema (Savotalo)
Tulliportinkatu 15 , 70100 KUOPIO

Normaalit aukioloajat
Pääterveysaseman yleiset palveluajat
Maanantai - Keskiviikko
08:00 - 16:00
Torstai
08:00 - 14:00
Perjantai
08:00 - 15:00
Vammaispalveluyksikön palveluajat
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:30
Kirjaamo
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:00

Pääterveysasemalla sijaitsee useita sosiaali- ja terveyspalveluja.

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 15, 70100 KUOPIO

PostiosoitePuhelinnumero

  • (+358) 17182111

  • (+358) 17186113

Normaalit aukioloajat
Pääterveysaseman yleiset palveluajat
Maanantai - Keskiviikko
08:00 - 16:00
Torstai
08:00 - 14:00
Perjantai
08:00 - 15:00
Vammaispalveluyksikön palveluajat
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:30
Kirjaamo
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:00

Terveydenhuollon palvelualue
Terveydenhuollon palvelualueen yhteystiedot
Perusturvan palvelualue
Perusturvan palvelualueen yhteystiedot
Kasvun ja oppimisen palvelualue
Kasvun ja oppimisen palvelualueen yhteystiedot
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen yhteystiedot
Elinvoima- ja konsernipalvelut
Elinvoima- ja konsernipalvelujen yhteystiedot
Kaupunkiympäristön palvelualue
Kaupunkiympäristön palvelualueen yhteystiedot
Maksut ja taksat
Kaupungin hyväksymät maksut ja taksat

Tietosuojavastaavat Tietosuojavastaavat

tietosuojavastaava
Merja Merikoski
puh. 044 718 2854
merja.merikoski(at)kuopio.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelut
tietosuojavastaava
Pauli Kuosmanen
puh. 044 718 6103
pauli.kuosmanen(at)kuopio.fi

Linkit Linkit

Tietosuojavaltuutetun toimisto: www.tietosuoja.fi

Lait ja asetukset Lait ja asetukset

Tulostettavat lomakkeet Tulostettavat lomakkeet