Ihmiskeskeinen Digitaalinen Kunta (IDK) -hanke (1.1.2020-31.12.2022)

Hanke on päättynyt vuoden 2022 loppuun.

Kuopion kaupunkistrategiassa 2030 digitalisaatio on asetettu strategiaa läpileikkaavaksi tavoitteeksi. Palveluiden digitalisaation murros edellyttää uudenlaisen työn kehittämisen ja johtamisen kulttuurin vaiheittaista omaksumista henkilöstön hyvinvoinnin, sujuvan työn sekä tuottavuuden turvaamiseksi.

Ihmiskeskeinen digitaalinen kunta (IDK) oli kolmevuotinen EU-rahoitteinen hanke. Hankkeen päämääränä oli varautua tulevaan digitalisaatiokehitykseen luomalla uusia asukas- ja käyttäjälähtöisiä palveluiden tuottamisen tapoja määrätietoisella digitalisaation osaamisen nostamisella, valmennuksella ja strategisilla kokeiluilla huomioiden vaikuttavuus, työhyvinvointi ja tuottavuuden kasvu.

Kuopio heitti digiverkot vesille. IDK-hankkeen myötä pyrittiin nostamaan kaupungin ja kaupungin henkilöstön digikyvykkyyttä.

Hankkeen päämäärään edettiin seuraavien tavoitteiden kautta:

  1. tilannekuvan luominen, jossa luodaan ja ylläpidetään kokonaiskuvaa tuentarpeen määrittelemiseksi ja tuen kohdentamiseksi mm. olemassa olevia digitalisaation osaamispuntari ja digitalisaation kypsyystasomalleja
  2. valmennus ja viestintä, jossa monialaisin palvelutuotantokokeiluihin osallistuville henkilöille, uudistajille, tarjotaan uudistumisen tukea ja tulevaisuuden ennakointia
  3. monialaiset palvelutuotantokokeilut, jossa hanke tuottaa vähintään kolme, enintään viisi monialaista laajaa eri hallintoaloja leikkaavaa palvelutuotantokokeilua
  4. vakiinnuttaminen, jossa hankkeessa hyväksi havaitut toimintatavat kytketään kaupungin rakenteisiin, päätöksentekopaikkoihin, strategisiin organisaatiokohtiin ja ohjeistuksiin

Hanke edisti myös Kuopion tavoitteita kohti digitalisaation kypsyystasoa, jossa kunta pystyy toimimaan palvelu- ja kehitysalustana ja innovaatiotoiminnan kiihdyttäjänä vastaamaan globaaliin kysyntään. Kuopion kaupungin hallinnoimassa hankkeessa oli toisena osatoteuttajana Savonia-ammattikorkeakoulu.

Hankkeen toteuttajana oli elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen (ELKO) strategia ja kehittäminen vastuualue.

IDK-hankkeen tapahtumia voit selata:

Lisäksi voit kuunnella IDK-hankkeen Digihikeä pyyhkimässä -podcastia KuopioKanavalla Soundcloudissa ja katsoa videoita KuopioKanavalla Vimeossa

IDK-hankkeen päätösseminaari pidettiin 30.11.2022.

Artikkelikirjasto

Digikehittäminen Kuopiossa
Digital development in Kuopio 

Nyt ei kangistuta kaavoihin 
Planning beyond the familiar patterns 

Somea ihmiseltä ihmiselle 
Social media from people to people 

Liike näkyväksi - tiedolla johtaminen arjen työkaluna 
Making physical activity visible - informed leadership as an everyday tool 

Asiakirjatilaukset helposti ja nopeasti
Document orders easily and quickly

Parempi palautepalvelu - tavoitteena vahvempi yhteistyö
A better feedback service - aiming for stronger collaboration 

Tavoitteena automatisoitu tilavaraus
Automated space reservation as a goal 

Osallistuminen yhteisten asioiden kehittämiseen helpottuu
Participating in development of matters of common concers gets easier 

Työkaverina ja asiakaspalvelijana väsymätön botti
Tireless bot as a co-worker and customer service representative

Työpistevarauskokeilu tuo joustoa arkeen
Workstation booking trial brings flexibility to everyday life

Henkilöstön ideat jalostetaan Ideapulputtamossa seuraavalle tasolle
Idea Fountain (Ideapulputtamo) refines employee´s ideas to the next level

Hyvästi unohtuneet sähköpostin liitetiedostot: täältä tulee D10
Goodbye forgotten email attachments: here comes D10

Kuopion kaupungin digipalvelut katsastettiin 19.5.

IDK-hankkeen työstä kertova animaatiosarja:

1. Kuopio digiaallonharjalla
1. Kuopio digitalisation

2. Koetaan digiverkkoja keväältä 2020
2. Checking on digital nets from 2020

3. Koetaan digiverkkoja syksyltä 2020
3. Checking on digital nets from autumn 2020

4. Koetaan digiverkkoja keväältä 2021
4. Checking on digital nets from spring 2021

5. Koetaan digiverkkoja syksyltä 2021
5. Checking on digital nets from autumn 2021

6. Koetaan digiverkkoja keväältä 2022
6. Checking on digital nets from spring 2022

7. Koetaan digiverkkoja syksyltä 2022
7. Checking on digital nets from autumn 2022

Myös näissä IDK mukana:

IDK-hankkeen loppuseminaari Ennakkoviisaat
Kuopion tiedolla johtamisen seminaari 27.10.2022
Kuntamarkkinat 2022: Kuopion kaupungin AuroraAI-chatbotit
Kuntamarkkinat 2022: Kuopion kaupungin digitiekartta
Kuopion Digikatsastus 19.5.2022
Tulevaisuuspäivä 3
Kuopion digikatsastus 9.12.2021
WHO Healthy Cities -verkosto
Virtual Sister City Conference 2021 
Chattibottipaja 3

Ihmiskeskeinen digitaalinen kunta (IDK) –hankkeen, S21894 (1.1.2020-31.12.2022) rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY, Kuopion kaupunki ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

Logobanneri

IDK:n kehittämiskokonaisuudet IDK:n kehittämiskokonaisuudet

IDK-HANKKEEN LOPPURAPORTTI

linkkibanneri loppuraporttiin
 

MONIALAISET KOKEILUT:

Tiimi 1 Kaavaosallisuus
Tiimi etsii keinoja edistää kuntalaisten osallistumista kaupunkisuunnitteluun. Pilottina toimii kaavoituksen viestintä ja vuorovaikutus kuntalaisten kanssa.
Katso animaatio 
Lue artikkeli

Tiimi 2 Hyvinvointitiedolla johtaminen
Tiimin tavoitteena löytää keino muuttaa reaaliaikainen hyvinvointitieto operatiivisen johtamisen työkaluksi. Pilottina toimii koululaisten liikkuminen ja PowerBI.
Katso animaatio 
Lue artikkeli

Tiimi 3A Asianhallintajärjestelmän uudistus
Tiimin tavoitteena on tuoda käyttäjäläheisyyttä ja ymmärrystä uuden D10-järjestelmän käyttöönottoon luomalla selkeät perehdytysmateriaalit ja ohjeet kaupungin henkilöstölle.
Katso animaatio

Lue artikkeli

Tiimi 3B Asiakirjatilaus
Kaupungilta tilattavien rakennusasiakirjojen tilaamisen prosessin helpottaminen ja kehittäminen.

Katso animaatio
Lue artikkeli

Tiimi 4 Digitaalinen osallisuusalusta
Tiimi tutkii kuntalaisen mahdollisuuksia osallistua oman lähiympäristönsä kehittämiseen digialustan kautta.
Katso animaatio 
Lue artikkeli

Tiimi 5A Tilavaraus
Tiimi haluaa luoda asiakkaalle helpon ja kätevän tilavarausprosessin. Pilottina toimii Riistaveden uusi monitoimikoulu.
Katso animaatio 
Lue artikkeli

Tiimi 5B Palautepalvelu
Kaupungin sähköisen palautepalvelun parantaminen ja käytön helpottaminen.
Katso animaatio
Lue artikkeli

Tiimi 6 Chatbot
AuroraAI – keskusteleva tekoäly asiakaspalvelun tueksi. 24/7 -palvelu helpottamaan tiedon ja palveluiden löydettävyyttä.
Lue artikkeli

Tiimi 7 Ideapulputtamo
Kaupungin henkilöstön ideoiden, ajatusten ja uusien toimintatapojen ketterä jakaminen ja yhteiskehittäminen.
Lue artikkeli

Tiimi 8 Työpistevaraukset
Monipaikkaisen työn työpisteiden varausjärjestelmien ja hybridityön pilotti.
Lue artikkeli

 

HANKKEELLE TEHDYT OPINNÄYTETYÖT

Valmennuksella kohti ihmiskeskeistä digitaalista kuntaa : Kuopion kaupungin henkilöstön näkemyksiä Ihmiskeskeinen Digitaalinen Kunta-hankkeen valmennuksesta (Heikki Ryynänen, 2022)

Digiä terkkariin. Laadullinen tutkimus Tuusniemen terveyskeskuksen henkilöstön osaamisesta, asenteista ja koulutustarpeista etävastaanottotyöhön (Anni-Liina Voutilainen, 2022)

Digityövälineet IDK-hankkeessa:käyttäjien näkemyksiä digityövälineiden käytettävyydestä ja osallisuudesta etätyössä (Leena Huusko, 2022)

Podcast kuvabanneri

DIGIHIKEÄ PYYHKIMÄSSÄ -podcast jaksot:

1. IDK-matkan arkeologisilla kaivauksilla
2. Tunnelmia matkustamosta
3. Lennonjohdon näkökulmia, kansainvälinen näkökulma
3. Lennonjohdon näkökulmia, kansallinen näkökulma
3. Lennonjohdon näkökulmia, Kuopion älykaupunki
4. Onnistumisia ja turbulenssia
5. Ennusteen mukaan selkeää hyvinvointitietoa luvassa
6. Osallisuusalustalta kohti kehitystä
7. Lennokasta yhteistilojen varausta
8. D10 kutsuu, kuuleeko lennonjohto
9. Kotisataman kaavat tutuiksi

vimeo link banner