Ihmiskeskeinen Digitaalinen Kunta (IDK) -hanke (1.1.2020-31.12.2022)

Hanke on päättynyt vuoden 2022 loppuun

Kuopion kaupunkistrategiassa 2030 digitalisaatio on asetettu strategiaa läpileikkaavaksi tavoitteeksi. Palveluiden digitalisaation murros edellyttää uudenlaisen työn kehittämisen ja johtamisen kulttuurin vaiheittaista omaksumista henkilöstön hyvinvoinnin, sujuvan työn sekä tuottavuuden turvaamiseksi.

Ihmiskeskeinen digitaalinen kunta (IDK) oli kolmevuotinen EU-rahoitteinen hanke. Hankkeen päämääränä oli varautua tulevaan digitalisaatiokehitykseen luomalla uusia asukas- ja käyttäjälähtöisiä palveluiden tuottamisen tapoja määrätietoisella digitalisaation osaamisen nostamisella, valmennuksella ja strategisilla kokeiluilla huomioiden vaikuttavuus, työhyvinvointi ja tuottavuuden kasvu.

Video: Kuopio heitti digiverkot vesille. IDK-hankkeen myötä pyrittiin nostamaan kaupungin ja kaupungin henkilöstön digikyvykkyyttä.

Hankkeen päämäärään edettiin seuraavien tavoitteiden kautta

  1. tilannekuvan luominen, jossa luodaan ja ylläpidetään kokonaiskuvaa tuentarpeen määrittelemiseksi ja tuen kohdentamiseksi mm. olemassa olevia digitalisaation osaamispuntari ja digitalisaation kypsyystasomalleja
  2. valmennus ja viestintä, jossa monialaisin palvelutuotantokokeiluihin osallistuville henkilöille, uudistajille, tarjotaan uudistumisen tukea ja tulevaisuuden ennakointia
  3. monialaiset palvelutuotantokokeilut, jossa hanke tuottaa vähintään kolme, enintään viisi monialaista laajaa eri hallintoaloja leikkaavaa palvelutuotantokokeilua
  4. vakiinnuttaminen, jossa hankkeessa hyväksi havaitut toimintatavat kytketään kaupungin rakenteisiin, päätöksentekopaikkoihin, strategisiin organisaatiokohtiin ja ohjeistuksiin

Hanke edisti myös Kuopion tavoitteita kohti digitalisaation kypsyystasoa, jossa kunta pystyy toimimaan palvelu- ja kehitysalustana ja innovaatiotoiminnan kiihdyttäjänä vastaamaan globaaliin kysyntään. Kuopion kaupungin hallinnoimassa hankkeessa oli toisena osatoteuttajana Savonia-ammattikorkeakoulu.

Hankkeen toteuttajana oli elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen (ELKO) strategia ja kehittäminen vastuualue.

IDK-hankkeen tapahtumia voit selata:

Lisäksi voit kuunnella IDK-hankkeen Digihikeä pyyhkimässä -podcastia KuopioKanavalla Soundcloudissa ja katsoa videoita KuopioKanavalla Vimeossa

Video: IDK-hankkeen päätösseminaari pidettiin 30.11.2022.

Ihmiskeskeinen digitaalinen kunta (IDK) –hankkeen, S21894 (1.1.2020-31.12.2022) rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY, Kuopion kaupunki ja Savonia-ammattikorkeakoulu.