Kaupunginarkisto

Tietoa kaupunginarkistosta


Kuopion kaupunginarkisto perustettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 7.5.1984. Nykyiset arkistotilat Suokadulle valmistuivat vuonna 1989. Toiminnan keskittämisen ja useiden kuntaliitosten myötä arkistotilat kävivät ajan myötä ahtaiksi. Sen vuoksi osa vanhimmasta aineistosta onkin siirretty vuoden 2020 aikana vuokratiloihin Kansallisarkiston Joensuun toimipisteeseen. Myös Joensuussa sijaitseviin aineistoihin liittyvät tiedustelut osoitetaan Kuopion kaupunginarkistolle.

Kaupunginarkistoon tehtäviin kuuluu arkistossa säilytettävään aineistoon liittyvä tietopalvelu ja arkiston järjestäminen, seulonta ja luettelointi. Keskusarkistotehtävien lisäksi kaupunginarkiston tehtäviin kuuluu tiedonohjauksen suunnittelu ja kehittäminen, dokumentinhallinta, tiedonhallinnan kehittäminen sekä kaupungin työntekijöiden ohjaus, neuvonta ja kouluttaminen.

Kaupunginarkistossa työskentelee arkistopäällikkö, neljä tietopalvelusihteeriä ja tiedonhallinnan suunnittelija.

Aineistot


Kaupunginarkisto toimii kaupungin eri yksiköiden päätearkistona.

Kaupunginarkistossa säilytetään toimintansa lopettaneiden lautakuntien, virastojen, laitosten yms. arkistot ja toiminnassa olevien yksiköiden vanhimmat asiakirjat. Myös mm. rakennuslupa-asiakirjat lopputarkastetuista kohteista ja osa koulujen päättötodistuksista ovat kaupunginarkistossa.

Kuntaliitoksissa lakkautuneiden ja Kuopion kaupunkiin liitettyjen Kuopion maalaiskunnan, Riistaveden, Vehmersalmen, Karttulan, Nilsiän, Maaningan ja Juankosken asiakirjat ovat kaupunginarkiston Kuopion toimipisteessä ja Kansallisarkiston Joensuun toimipisteessä.

Joensuussa säilytetään myös Kuopion kaupungin vanhimpia alkuperäisasiakirjoja jopa 1800-luvun alkupuolelta lähtien, esimerkiksi rahatoimiston arkistoon sisältyviä vuoden 1818 kassaverifikaatteja, ennen kansakoulujen perustamista toimineiden ns. köyhäin koulujen asiakirjoja vuosilta 1846-1872 sekä sosiaalilautakunnan arkisto vuodesta 1853 alkaen.

Kuntien arkistot ovat vahvasti hallinnollisia arkistoja ja niiden muodostuminen on perustunut kulloinkin voimassa olleeseen lainsäädäntöön. Joensuuhun siirretyistä Kuopion kaupungin arkistoista löytyvät mm. valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien pöytäkirjoja, pitkään säilytettäviä taloushallinnon asiakirjoja, kansakoulujen, vaivais-/köyhäinhoidon ja kansanhuollonasiakirjoja.

Asiointi kaupunginarkistossa

Kaupunginarkisto sijaitsee Valtuustotalon ensimmäisessä kerroksessa osoitteessa Suokatu 42, 70110 Kuopio. Toimistotiloissa on tilat kahdelle tutkijalle.

Kaupunginarkiston asiointi- ja palvelupäivät ovat maanantai, keskiviikko ja torstai klo 8.00 - 15.30.

Varaus tutkijapaikalle tulee tehdä joko täyttämällä ajanvaraus -lomake, sähköpostitse kaupunginarkisto(at)kuopio.fi tai soittamalla p. 017 182 076.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
kaupunginarkisto

Aineisto- ja tietopalvelu

kaupunginarkisto(at)kuopio.fi

Suokatu 42
PL 1097, 70111 Kuopio
017 182 076

Asiointipäivät ma, ke, to klo 8 - 15.30

Tullessasi asioimaan paikan päälle, huomioithan ystävällisesti että