Kaupunginarkisto

Tietoa kaupunginarkistosta


Kuopion kaupunginarkisto perustettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 7.5.1984. Nykyiset arkistotilat valmistuivat vuonna 1989.

Kaupunginarkistoon tehtäviin kuuluu arkistossa säilytettävään aineistoon liittyvä tietopalvelu ja arkiston järjestäminen, seulonta ja luettelointi. Keskusarkistotehtävien lisäksi kaupunginarkiston tehtäviin kuuluu tiedonohjauksen suunnittelu ja kehittäminen, dokumentinhallinta, tiedonhallinnan kehittäminen sekä kaupungin työntekijöiden ohjaus, neuvonta ja kouluttaminen.

Kaupunginarkistossa työskentelee arkistopäällikkö, tiedonhallinnan suunnittelija ja neljä tietopalvelusihteeriä.

Aineistot


Kaupunginarkisto toimii kaupungin eri yksiköiden päätearkistona.

Kaupunginarkistossa säilytetään toimintansa lopettaneiden lautakuntien, virastojen, laitosten yms. arkistot ja toiminnassa olevien yksiköiden vanhimmat asiakirjat. Myös mm. rakennuslupa-asiakirjat lopputarkastetuista kohteista ja osa koulujen päättötodistuksista ovat kaupunginarkistossa.

Kuntaliitoksissa lakkautuneiden ja Kuopion kaupunkiin liitettyjen Kuopion maalaiskunnan, Riistaveden, Vehmersalmen, Karttulan, Nilsiän, Maaningan ja Juankosken asiakirjat ovat kaupunginarkiston Kuopion toimipisteessä ja Kansallisarkiston Joensuun toimipisteessä.

Kuopion kaupungin Joensuuhun siirretyt aineistot


Kansallisarkiston Joensuun toimipisteessä säilytetään Kuopion kaupungin vanhimpia alkuperäisasiakirjoja jopa 1800-luvun alkupuolelta lähtien, esimerkiksi rahatoimiston arkistoon sisältyviä vuoden 1818 kassaverifikaatteja, ennen kansakoulujen perustamista toimineiden ns. köyhäin koulujen asiakirjoja vuosilta 1846-1872 sekä sosiaalilautakunnan arkisto vuodesta 1853 alkaen.

Kuntien arkistot ovat vahvasti hallinnollisia arkistoja ja niiden muodostuminen on perustunut kulloinkin voimassa olleeseen lainsäädäntöön. Joensuuhun siirretyistä Kuopion kaupungin arkistoista löytyvät mm. valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien pöytäkirjoja, pitkään säilytettäviä taloushallinnon asiakirjoja, kansakoulujen, vaivais-/köyhäinhoidon ja kansanhuollonasiakirjoja.

Kuntaliitoksissa lakkautuneiden ja Kuopion kaupunkiin liitettyjen Kuopion maalaiskunnan, Riistaveden ja Karttulan arkistoista suurin osa on siirretty Joensuuhun. Viimeisimpinä Kuopioon liitettyjen Nilsiän, Maaningan ja Juankosken arkistoista etenkin vanhimmat hallinnolliset asiakirjat on siirretty Kansallisarkiston Joensuun toimipisteeseen.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Kaupunginarkisto
PL 1097, 70111 Kuopio
Suokatu 42, 70110 Kuopio
017 182 076

kaupunginarkisto(at)kuopio.fi

Arkistopäällikkö
Jenni Kyyriäinen
044 718 2075
jenni.kyyriainen(at)kuopio.fi